Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar

somut şiir için kullanma kılavuzu

somut şiir: biçimlerin eleştirel evriminin ürünü. biçimsel bir ritim öğesi olarak dizenin tarihsel devrinin kapandığını farz edersek, somut şiir, grafik uzamın yapısal bir etken gibi varsayılmasıyla yola çıkıyor. belirlenmiş uzam: salt doğrusal zamanlı bir oluşum yerine zamansal-uzamsal bir yapı. bu nedenle ideogram kavramı önemli, ya ne genel anlamda uzamsal veya görsel bir sözdizimi, ya da özel anlamda (fenollosa/pound) doğrudan-analojik, kıyaslanabilir temelli bir düzenleme yöntemi, öğelerin mantıksal-söylemsel bir yanyana konulması değil. [toc hidden:1]

EDEBİYAT EĞİTİMİ: “BAK KUŞ” EĞİTİMİ

- “Ne yani çocuklar hiç gülmeyecekler mi?” - Önder Devrim AKSAKAL. Varlık, Kasım 2007'de yayınlanmıştır, Ömer Devrim Aksakal'ın izni ile burada yer almaktadır.

1.Giriş

[toc hidden:1]

Varlık, Kasım 2007'de yayınlanmıştır, Ömer Devrim Aksakal'ın izni ile burada yer almaktadır. [toc list:ol; minlevel: 1; maxlevel: 6; attachments: 0]

Geof Huth ile söyleşi

Michael Basinski, Ge(of) Huth ile, minimalist şiir uygulamaları ve dbqp yayınları hakkında görüştü. ()

Basinski: Ge(of), bana yayınevini(dbqp) ve dergini(The Subtle Journal of Raw Coinage) anlat ve bunları nasıl bağlantılandırdığını, tabi böyle yapıyorsan, çağdaş şiir alanı içinde..

“GÖRSEL ŞİİR, ŞAİR-OKUR İLİŞKİSİNDE YENİ BİR OLANAK MI?”

Hayriye Ünal Varlık, Ekim 2007 Kültür Gündemi'nde yayınlanmıştır.

Görsel şiir konusunda her sorunun yanıtını görsel ile yazının ayrıldığı noktadan başlatmak gerekir. En azından şu aşamada gerekli olan başlangıç budur. Görselde şair-okur hiyerarşisinin pek de geçerli olmadığını söylemeliyim. Dolayısıyla sorunuz “görsel şiir şiirde yeni bir imkân mıdır?” sorusuna dönüşüyor. Bunu konuşalım. Hatta Latin alfabesiyle hat sanatının icra edilmediğini hatırlarsak bunu –en azından ilk örnekler düzeyinde- konuşmakta seksen yıl kadar gecikmiş sayılırız. Artı

Müstakiller

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği Cumhuriyet döneminin ilk ve Osmanlı Ressamlar Cemiyetin’den sonra Türk ressamlarının kurduğu ikinci dernektir. 1914’ten sonra Sanayii Nefise Mektebi’nde resim öğrenimine başlayan, Avrupa’da resim eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen ressamlarca 1929’da kurulmuştur.

Ulus Baker'in "Görsel Düşünme" Semineri Metni

28.04.2007, Ankara

Editör'ün notu: Ulus Baker'i saygıyla anarak..

Tanzimat devrinde...

Tanzimat devrinde hayatımızda olan mühim değişiklikler şunlardır:

Ahmet Hamdi Tanpınar

, Edebiyat Dersleri

1. Muaşeret: Tanzimatla eski muaşeret kaidelerinin yerini Avrupaî muaşeret kaideleri aldı;

Ahmet Hamdi Tanpınar

Edebiyat Dersleri

Biçem Üzerine

[kitapara:Susan Sontag] (1998/1965) "Biçem Üzerine", Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş, ss. 24-28, İstanbul: Metis.

Biçeme karşı duyulan antipati, her zaman verili bir biçeme karşı duyulan antipati olmuştur. Biçemsiz sanat yapıtı diye bir şey yoktur; yalnızca birbirinden farklı, az çok karmaşık biçem geleneklerine ve uzlaşımlarına ait sanat yapıtları vardır.

Kitle iletişim araçlarında yapıbozumu

Kitle iletişim araçlarındaki her ileti, birileri tarafından yapılandırılır. Bu medya mesajlarını, yakından, dikkatlice inceleyerek, yüzeyin altında kalan derindeki anlamlara bakarak, yapı-bozumuna uğratabilirsiniz.

Sayfalar

Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.