Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar

Siyahi Görsel Şiir Dosyasından

Erhan Altan [kitapara:Siegfried J. Schmidt]’in tanımıyla “görsel şiir, anlamın optik-semantik temsil alanında, henüz-dil ile neredeyse-hâlâ-dil eşikleri arasında oluştuğu şiirdir.”

Ihab Hassan 1976

BİR İMGECİDEN ‘YAPILMAMASI GEREKENLER’ HAKKINDA

Çeviren: Deniz Tuncel

1">http://www.poetryfou...

sil-ikon / deneysel şiir gereçleri

Özcan Türkmen

Bu yazı iki bölümden oluşmaktadır: ilk bölümde, bugün olanaklı olan biricik şiirin neden deneysel olmak zorunda olduğunu kısaca göstermeye çalıştım. ikinci bölümde ise bir deneysel şiir işliği olarak kurguladığım - ve sil-ikon olarak adlandırdığım - bir poetik web alanının ne gibi gereçlerle çalışabileceğini tartışmayı amaçladım.

I

Şiirin Kurban Edim İmkansızlığı

Şiirin Kurban Edim İmkansızlığı: Kurban Edilişin Bataille ve Nancy Yaklaşımından Eleştirisi

Elisabeth Arnold Çeviren: Melike Demirbağ

Georges Bataille: MARCEL PROUST VE ŞİİR ÜZERİNE KONU DIŞI YAZI’DAN

[kitapara:Georges Bataille], İç Deney'den

KEKEME DİLİ (LİSÂN-I PEPEGİ) İLE ŞİİRLER

I

Ge ge ge gel ki severemen se se se men me(h) cebini Za za zâ zâr olubam men çe çe çe çend nişnini

Dü dü dü dür tegi dişler vi vi vi virdi sana Hak Se se se sevse gerekdür di di di dişlerini sîni

Sö sö sözlerin eyler şe şe şe şekkeri kâsid Gö gö gö gözlerin eyler si si si sihr-i mübîni

A a a al ki yiridür gö gö gö gönlümü menden Sa sa sa sal ki yiridür zü zü zülfüne çîni

Ka ka ka kalmışak âhir a a a ah ile sayru No no no nola ki sorsan za za za zar-ı hazini

Yü yü yü yüzini gördüm a a a aya sakışdum Ni ni ni nice yürekdür ka ka ka kalmaya canı

YAZI BİLİNCİN YAPISINI DEĞİŞTİRİR

Özerk söylemin yeni dünyası Birincil sözlü kültürü ayrıntılarıyla kavramak, yazının yeni dünyasını, gerçekte ne olduğunu ve işlevsel açıdan okuryazar olan insanların ne ifade ettiğini anlamaya yarar: çünkü okuryazar düşünme biçimi, kendi kendine doğal güçlerden değil, yazı teknolojisinin bu güçlerin yapısını dolaylı ve dolaysız şekillendirmesiyle çıkar. Yazı olmadan okuryazar zihni yalnız yazarken değil düşüncelerin sözlü anlatımında da şimdi çalıştığı gibi çalışmaz. Yazı, insan bilincini en çok değiştiren tekil buluştur.

Hız ve Politika'dan

Hız çatışma ve kaynaşma stillerinin temel sonucu olduğuna göre günümüzdeki "silahlanma yarışı" gerçekte mesafe, yani eylem alanı olarak dünyanın sonuna doğru ilerleyen "yarışın silahlanmasıdır".

Sayfalar

Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.