Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar

Fikre Geç Kalmış Bir Bilinç

/ Yaralı Bilinç (Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni)

[...]

Adorno: Minima Moralia'dan: Janus’un sarayı

Janus’un sarayı ([w:Adorno], [w:Minima Moralia]) – Kültür endüstrisini geniş bir dünya-tarihsel perspektif içine yerleştirme arzusuna kapılan kişi, insanlarla kültürleri arasındaki kadim çatlağın sistemli biçimde sömürülmesi olarak tanımlamak zorundadır onu.

İÇKİN’in Alanı Olarak Şiir

Eğer bizler, eski ile yeni arasında bir geçiş döneminde duruyorsak, bu geçiş döneminin eskiden yeniye devşireceği tüm olumsuzlukları, gelip geçicinin tuzağına düşmeden –ki gelip geçicilerin en büyüğü burada yaşamdır- kalıcı olanları ayırt edebilmemiz gerekmektedir. İnsanlara umut vermek için, onları bu yaşamın gerçekten yaşanmaya değer, emek vermeye değer, kavgasını vermeye değer, uğrunda feda edilecek bir değer olduğunu düşünen çoğu şairimiz için 2000’li yıllara girmek oldukça sersemletici etkilere sahip oldu.

Derrida: Şiir Nedir?

Derrida

Böyle bir soruya (iki kelimeyle değil mi?) cevap verebilmek için bilgiden vazgeçmen ve bu noktayı unutmaksızın bunun nasıl doğru dürüst yapılacağını bilmen istenir: Kültürü durağan hale getirir ama yolda, yolu geçerken kurban ettiğini bu yöneliminde, ilerlerken bilge bilgisizliğinde (docte ignorance) asla unutma.

Adorno, Minima Moralia, Aynanın Arkasına

Aynanın arkasına. — (Adorno, [w:Minima Moralia]) Yazarlar için bir ilk uyarı: Her metinde, her parçada, her paragrafta, ana motifin açıkça ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmalı. Bir şey anlatmak isteyen kişi anlatmak istediği şeye kapılıp gider ve üzerinde düşünmez olur. Niyetine fazlaca yakın durduğu, "düşüncelere dalmış" olduğu için, söylemek istediği şeyi unutmuştur.

ŞİİR YAZMAK ÖĞRENİLİR Mİ?

Cahit Zarifoğlu

Genç bir şair adayı bana:

-Şiir yazmayı çok istiyorum, ancak henüz hiç yazmadım, bana bunun yolunu, ne yapmam gerektiğini anlatabilir misiniz? diye sordu.

Öyle geldi ki bana, şiirin nasıl yazılacağını biliyorum ve de bunu bir meraklısına anlatıp öğretebilirim. Öylesine saf ve tabii bir ricayla soruyordu delikanlı. Fakat hiç duraksamadan bunun mümkün olmadığını söyledim.

GELENEK, MODERNLİK, POSTMODERNLİK

Mustafa Armağan, [kitapara:Gelenek ve Modernlik Arasında], İnsan Yayınları

Sözlü Kültür Yazılı Kültür: Bir tablo

SÖZLÜ KÜLTÜR

BİÇEMLER

Hayriye Ünal Hece'nin 122. sayısında yer almıştır.

Günümüz Şiirine Giriş

Sayfalar

Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.