Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar

Sözlü Kültür Yazılı Kültür: Bir tablo

SÖZLÜ KÜLTÜR

BİÇEMLER

Hayriye Ünal Hece'nin 122. sayısında yer almıştır.

Günümüz Şiirine Giriş

Adorno'nun Minima Moralia'sından "Resimsiz Resim Kitabı"

Resimsiz resim kitabıAydınlanmanın nesnel eğilimi, imgelerin insanlar üzerindeki egemenliğine son vermekti; ama bu nesnel eğilim öznel karşılığını bulamadı: Aydınlanmış düşünce imgelerden kurtulma yönünde ilerlemiyordu.

SÖZCÜKLERDEN SONRA SONSÖZ: Somut Şiire Doğru Notlar

Stephene Mallerme’nin ’ın (Un Coup de Des Jamais n’Aboliara le Hasard)[1] üstünden geçen şiirsel yenilik dolu bir yüzyılı aşkın bir süre ve Eugen Gomringer’in Somut Şiir Manifestosu'nun yayınlanmasından bu yana geçen yaklaşık elli yıla rağmen hâlâ somut şiir (2) üstüne kabul edilmiş eleştirel bir terminoloji yoktur.

İbn Arabî: Harflerin İlmi'nden

[w:İbn Arabî]

172. Bil ki bu harflerin özelliği (el-hassiyetü) salt harf oluşlarından dolayı değildir, şekiller halinde oluşlarından dolayıdır. Harflerin birer şekli olmasından ötürü, bir harfin özelliği şeklinden kaynaklanmaktadır. İşte bu nedenle, harflerin amelleri, kalemlerin muhtelif olmasıyla, çeşit çeşittir, çünkü şekilleri muhteliftir. Yazılı harflere gelince, bunların şekilleri gözle görülerek algılanır. Yazılı harflerin varlıkları (a'yan) var olunca ve ruhları ve zatî hayatları o varlıklarının vücutlarına eşlik edince,

DERRIDA ve YAPIBOZUM*

kavramı günümüzde özellikle Fransa ve Amerika'da post-görüngübilimsel ve post-yapısal diye bilinen günün modası entelektüel hareketlerin sıkça kullandıkları bir kavram olmuştur.

KES - YAPIŞTIR YERİNE PICK-UP

Murat Üstübal

LÂMELİF

kitabı, YKY, Kitap-lık dergisi

Foucault: Klee, Kandinski, Magritte

Ahenk ve Tasvir, Garip Önsözü'nden

/ Önsözü İçinde

Sayfalar

Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.