Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar

GÖRSEL ŞİİRDEN SESLİ ŞİİRE: SÖZCÜĞÜN TEKNOLOJİKLEŞMESİ

Tıpkı tüm iletişim sistemlerinin çağdaş deneyimlerle dolaylı olarak dönüştürüldüğü gibi çağdaş şiir (poetika) de iletişim sistemini (dizge) dönüştürmektedir. Tarihi avant-gardlardan beri çok kolay kurulabilecek cümlelerden biri bu da. Ne var ki her kalıplaşmış tümce gibi doğruluk payı olmasına rağmen ilke olarak kabul etmemiz söz konusu olduğunda analize gerek olan bazı problemleri olup olmadığını, şiirle arasındaki arayüzü (interface) sorgulamamız gerek, özellikle de yeni iletişim teknolojilerinin yayılmasıyla şekillenen böyle bir dönemde.

ŞİİRİN SAYFADA GÖRSELLEŞMESİ, GÖZ(S)EL ŞİİR VE ÖTESİ

Şiirin sayfada görselleşmesi, dilsizlerin işaret diliyle konuşmalarında görüldüğü gibi, sözün âdeta işaret diline aktarılması demektir. Kuşkusuz bu yeni bir şey değildir, "işbu rivayet yeni" çıkmamıştır. Fakat algılanış ve takdim tarzı yenidir. "Somut şiir, göze hitap eden bir biçim'in sayfa üzerinde gösterilmesidir. Bazı Grek şairleri, anlatmayı düşündükleri nesnenin şeklin uygun olarak şiir yazarlardı. Rönesans'ta ve 17. yüzyılda bazı şairler de benzer şekilde, anlatmayı amaçladıkları objelere benzeyen şiirler yazmayı denediler.

GÖRSEL ŞİİR ÜZERİNE

Murat Üstübal Siyahi 8, Görsel Şiir Dosyası

Sayfalar

Biblio etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.