Manifestolar etiketi ile yaftalanmış yazılar

"Garip" Önsözü

Şiir, yani söz söyleme san'atı, geçmiş asırlar içinde bir çok değişikliklere uğramış; en sonunda da, bugünkü noktaya gelmiş. Bu noktadaki şiirin doğru dürüst konuşmadan bir hayli farklı olduğunu kabul etmek lâzım. Yani şiir bugünkü haliyle, tabiî ve alelade konuşmaya nazaran bir ayrılık göstermekte, nisbî bir garabet arzetmektedir. Fakat işin hoş tarafı, bu şiirin bir çok hamleler neticesinde kendini kabul ettirmiş, bir an'ane kurmak suretiyle de mezkûr acaipliği ortadan kaldırmış olması.

Manifesto: Dizeden Düzenlemeye/Eugen Gomringer

Dillerimiz biçimsel bir yalınlaşma, kısaltım, dilin yok sayılmış biçimlerinin aniden beliriverdiği bir yolda ilerliyor. Cümlenin içeriği genellikle tek bir sözcükle iletiliyor. Uzun ifadeler çoğu kez küçük harf kümeleriyle temsil ediliyor. Üstelik bu dil çokluğu yerini birkaç genel geçer dile bırakacakmış gibi bir eğilim mevcut. Bu dilin ve yazının yalınlığı ve basitleştirilmiş kullanımı şiirin sonuna mı işaret ediyor? Kesinlikle hayır.

Manifesto/Jessica Smith

Çeviren: Ege Berensel

Ses Yitimiyle İlgili 1 Nolu Bildiri

Çev: Ege Berensel

Isidore Isou

Herhangi bildik bir metni düşünün ve ses çıkarmadan, dudakları ve dili oynatarak-dahası el, kol ve baş devinilen yaparken en ufak bir gürültü çıkmamasına dikkat ederek, tam bir sessizlik içerisinde metni ezbere okuyun.

Parçalı Ham Manifesto

AHMET GÜNTAN

1. Şiiri yaratma, yavaşça ara.

2. İçeride değil, dışarıda - somutta.

3. Beyin kimyana ihanet etmeden bak. Nasılsa seni kimse takmıyor.

4. Gözlemlemediğin, dokunmadığın şeyi şiire sokma.

5. Görmediğin coğrafyaları, yaşamadığın tarihi yazma. [Kitaplardan somut bilgiyi ham olarak alabilirsin.]

Poetist Manifesto

Manifestolar etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.