Buradasınız

Mart 2007

O anda başka bir evrende..

Sirk

serkan_isin tarafından 30. Mart 2007 - 23:00 tarihinde gönderildi

AKM'nin yıkılıp, yerine -artık ne halt yapılacaksa- başka türlü, belki yeni, belki de alakasız başka bir bina dikilecek olması, sanıyorum karşımıza hem [[semiotik gerilla savaşı]]nın, hem de sirkin görüntüsünü koydu. Her ne kadar AKM'de birçok sanatsal etkinliğe izleyici olarak katılmış olsam da, çoğu kez Devlet ile Sanat arasındaki ilişkinin bir türlü doğru dürüst yapılandırılamamasından yakınarak mekanı terk etmişimdir.

Enformasyon Bombası'ndan

bibliobot tarafından 26. Mart 2007 - 22:41 tarihinde gönderildi

[[Paul Virilio]]

Bütünsellik mi, yoksa küresellik mi? Bugün hiç durmadan yinelenen KÜRESELLEŞME teriminin altında nelerin yattığını sormamak mümkün mü? Bu kelime komünizm damgası taşıyan [[ENTERNASYONALİZM]] deyişine yeni bir boyut mu getiriyor, yoksa sık sık iddia edildiği üzere tek bir pazara hükmeden bir kapitalizm mi kastediyor?

Rene Magritte: DÜŞLERİN ANAHTARI

derya tarafından 26. Mart 2007 - 16:37 tarihinde gönderildi

1927 ile 1930 arasında gerçekleştirdiği Düşlerin Anahtarı (Interpretation of Dreams) resim dizisinin, [[Rene Magritte]]’in sanat yaşamında özel ve belirleyici bir yeri vardır. Magritte’in ilk bakışta aşırı yalınlaştırılmış, basmakalıp gibi görünen ‘sözcüklü resim’leri de manzara resimlerine kimlik veren gizem, sözle anlatılamazlık, adlandırılamazlık gibi kavramları farklı düzeylerde ele alır.

John Berger: Görme Biçimleri

derya tarafından 26. Mart 2007 - 13:57 tarihinde gönderildi

[[John Berger]], Görme Biçimleri

Yaşadığımız kentlerde hepimiz her gün yüzlerce reklam imgesi görürüz.Karşımıza bu denli sık çıkan başka hiçbir imge yoktur.

Tarihte başka hiçbir toplum böylesine kalabalık bir imgeler yığını, böylesine yoğun mesaj yağmuru görmemiştir.

Gerçekten gerçeklik nedir ?

derya tarafından 26. Mart 2007 - 13:49 tarihinde gönderildi

Bizler hiçbir zaman gerçekliği/gerçeği bilemeyiz; bizim sadece gerçeğin/gerçekliğin ne olabileceğine dair belirli görüşlerimiz olabilir. Gerçekliğe dair görüşler, yalnızca belli bir amaç doğrultusundaki işe yararlılıkları ve etkililiklerince belirlenir. Eğer üzerinde ısrar ettiğimiz sistem işliyorsa bu durumda tüm söyleyebileceğimiz sistemin işlediğidir. Sistemin işliyor oluşu, doğru veya gerçek olduğu anlamına gelmez. Bu sadece sistemin çalıştığı/işlediği anlamına gelir.

ŞAİRLERİN ASALAĞI

bibliobot tarafından 25. Mart 2007 - 22:03 tarihinde gönderildi

[[E.M.Cioran]] (Çürümenin Kitabı / Metis)

1.

Bir şairin yaşamı bir yere varmaz. Gücünü, girişmediği her şeyden, ulaşılamazlıkla beslenen tüm anlardan almaktadır. Var olmadaki mahzuru mu hissetti? Bu sayede ifade yeteneği sağlamlaşır, soluğu genleşir.

Bir yaşamöyküsü ancak bir yazgının elastikliğini, içinde barındırdığı değişkenler tutarınız bariz kılarsa meşru olur. Ama şair, katılığı hiçbir şeyle yumuşamayan bir mukadderat çizgisi izler. Hayat zevzeklerin hissesine düşer ve yaşanmamış hayatlarına telafi sağlamak için şair yaşamöyküleri icat edilmiştir…

Adorno: Minima Moralia'dan: Janus’un sarayı

bibliobot tarafından 25. Mart 2007 - 21:48 tarihinde gönderildi

Janus’un sarayı ([w:Adorno], [w:Minima Moralia]) – Kültür endüstrisini geniş bir dünya-tarihsel perspektif içine yerleştirme arzusuna kapılan kişi, insanlarla kültürleri arasındaki kadim çatlağın sistemli biçimde sömürülmesi olarak tanımlamak zorundadır onu.