Kumdan Çelik Çomak

Siteyi güncelledim, pek işe yaramayacağını bilerek. Son zamanlarda kişisel olarak aslında hiç bir şeyin hiç bir işe yaramadığını, sadece büyülü bir şekilde kandırıldığımızı -her konuda- ve bu üçkağıtçıların kapitalizm dahil gündeliğin içindeki her alanda, bizi bir şekilde "eylemeye" ikna ettiklerini düşünüyorum. Rıza, önemli bir kavram. "Kendi rızası" ile kavramı örneğin. Son yıllarda şiir konusundaki eylemsizliğimi açıklamak için düşünsel bir çerçeve kurmaya çalışıyorum, fakat bu bile gereksiz geliyor. Şu yazıyı yazmaya başlamak için bile kaç gün, kaç hafta, kaç ay bekledim.

Yazgözlü Bozlak

22. Temmuz 2007 - 23:40 - Motörtepkileyici Yazıt, 2007, Serkan Işın
Silgi baskısı, görsel şiir

2007 yılında zinhar.com’dan poetikhars.com alan adına taşındığımızda bir yazı yazmışım. Yazıda şu ifadeler geçiyor: “Burada ve şimdi olmaktan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Zaman ve mekân tarafından atıldığımız yerde, pikseller, renkler, dikitler ve Çıfıtlar var. Şiir adına yapabileceklerimizin en zor yerinde durduğumuz ve ayağımızın kolayca kayabileceğinin bilincinde "yeniden-üretiyoruz”.

PİKSEL-BÜKEN

20. Mart 2016 - 11:16 - Bir takım süreçler

Osmanlı’da Kitlesel Yazılı Kültür konusu 16. yüzyıldaki gerileme -en temel örnek Takiyüddin'in Rasathanesi'nin bir kuyrukluyıldız sonrası türlü dedikodu ile denizden yapılan top atışları ile yok edilmesi hadisesi- ile birlikte düşünüldüğünde, 18. yüzyıla gelene kadar geçen zaman sadece “Müteferrika” adı ile özetlenebilir.

POETİKA GÖLGESİNİN KATRAN ARKI

20. Mart 2016 - 10:46 - serkan ışın, 2009

Güncelin yağlı tahtasında çatıya doğru tırmanmak için uğraşan kişilerden değilseniz yazının gittiği yer edebî türlerin ışıltılı bulvarları olmuyor. yazmamaya karar verdiğinizde bunun sadece “şiir yazmamak” olabileceğini kendinize tembihlemeye başlıyorsunuz. çünkü yıllarca yazıya bağlı bir yaşantının tatlı koruyuculuğunda, içtimai ve yakın olana karşı gösterdiğiniz ketum ilgisizlik, yazının kendi tarihi içinde -tıpkı açık dünya oyunlarındaki gibi- “yan görev”lerin peşinde şehvetle dolandırıyor sizi. hatta itiyor oraya doğru.