Editör etiketi ile yaftalanmış yazılar

ALDATICI TEMSİL

İletişim dilinin ortadan kalkması, dil yerine kendisi dilin bir parodisi olan başka bir şeyin yürürlüğe girmesi ve görüntüden kalkınan kültürün hakikilik iddiasının her saniye dağılması şairi iki yönde çalışmaya itebilir:a) her iki yön de birbirine zıt olmasına rağmen aynı işe yarayacaklardır: şiirin ortak kültür ile olan kadim ilişkisini temsil etmek için onun kanonlarından (gelenek) faydalanmak ya da b) onu içten çatışan en temel sorunlarına gömerek, kültürün kendi fonksiyonunu (türevinden çalışarak) gerçeklemesini sağlamak.

YÜZEY ŞİİR VE POETİK DOĞRUCULUK

Kanonik olmadığı iddia edilen edebiyatımız ya da şiir sanatımızın tek kanonik tarafı, kanonik olmadığı konusundaki durmadan tekrarlanan eleştiri olmuştur. Bu bağlamda, kendisine sürekli müdahale edilme gücünü de olumlamıştır.

Enis Akın Defter dergisinde yer alan “Bir Erdem Olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri” isimli yazısında parapraksi üzerinde durur ve şunları söyler: “...bu yazıda iddia etmek istediğimiz görüş, şairle şiir arasındaki ve şairin şiiriyle yaşamı arasındaki ayrılığın bazen zıtlık sınırında yaşanmasıdır.

YÜZEYE KÜLTÜR CİLASI

“Hususi olduğu cihetle kendisinden başkası bunu açmaya mezun değildir. İçinde neşrolunacak bazı malakat ile sebeb-i intiharıma dair hususî bazı malumat verdim. Hükümetin buna müdahalesini mucib olacak hiçbir şey yoktur.” Beşir Fuad’ın Ahmet Midhat Efendi’ye bıraktığı mektup zarfındaki hamiş.

ARA

Kent içindeki anlatıların dışında bir anlatı olarak Rivéiere'in anlatısını, yüzey şiir denen şeye bağlamam gerektiğini düşündüğüm bu noktada, okurun bana ayırdığı gerekçelendirme işlemini biraz daha uzatmak istiyorum. Açıkçası şu noktaya/ana kadar yaptığım alıntıların okuru bir mantık silsilesi kurmak konusunda zorladığını düşünüyorum.

ŞİİRİN DERMOTOLOJİSİ: ALTTA NE VAR?

[w:Walter Benjamin] XIX. Yüzyıl'ın Başkenti Paris isimli metinde17, Yeni ile Eski arasına üretim biçimini sokarken, bundan etkilenen kenti ve onun sanatçısının ruh halini şöyle tasvir eder:

Yüzey Şiir

Peki bu şiiri, "seviyorum"un neon ışıklarını ayakta tutan nedir? Yaşadığımız dünya içinde, kuruluşundan bir saniye sonra tuz buz haline gelecek olan böyle bir tasarım, kafamızda neden yerçekimine karşı koyuyor?

GÖKYAZI

GÖKYAZI1

Beyazıt kulesinden Galata kulesine İki tel çektim saçından Bütün gece yandı durdu

S E V İ Y O R U M

(, Toplu Şiirleri 1973-2002)

Giriş - Önsöz


Çürümüş bir poetik hayattan vektörler


Read it in english

A GUIDEBOOK for visual poetry 2005, Zinhar.com translated to english by SUZAN SARI

(...)

Barış Özgür, Deniz Tuncel, Serkan Işın, Şakir Özüdoğru, Volkan Çelebi

(...)

* the guidebook is published firstly in Zinhar no:3 . this update compiled in november 2005 and articles are written without giving the names of writers.

ZİNHAR! Sürüm 2.0

Serkan Işın

Meseleyi tekrardan ayıralım ve tasnif edelim ve böylelikle kendiliğinden gelip “tasfiye olmak” istiyorum diyenlere de bir yol açmış olalım. Zinhar, Şiir Tarihini üç kaba evreye ayırmaktadır, bunlar:

1) Sözlü Kültür Şiir (insan sesi / dinleyici)
2) Yazılı Kültür Şiir (yazı / okur)
3) Basılı Kültür Şiir (ofset baskı sonrası her şey: hat, ebru, hurufilik, internet, televizyon, kayıt cihazı, video, vcd, dvd, dijital fotoğraf, gövdenin kendisi / çepeçevre izleyici)

Sayfalar

Editör etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.