GlobusPoeta etiketi ile yaftalanmış yazılar

ünlü olmak filan

Jim Behrle ismindeki Amerikalı şair, nasıl ünlü bir şair olunabileceğini uzun uzadıya anlattığı hicivli bir blog yazısı . Yazı, Amerika özelinde taşlamalar içerse de bazı yerleri vardı ki "paylaşmadan" edemedim.

Behrle, öncelikle dahi olmanın, büyük şiir yazmanın ünlü bir şair olmak için kafi gelmediğini, hatta bazı durumlarda bunların sorun çıkarabileceğini yazıyor.

Şiir Makinesi

1964 yılına ait otomatik bir şeker satış makinesinden evirme, şiir satmak için bir şiir makinesi Mobil bir makineymiş ve aşk şiirinden gıda şiirine, her türü varmış(?!), bir de pek çok şairin bu projeye katıldığı belirtilirken, şu süper ifadeye yer verilmiş:

Several poets sold out.

On dört yıl süren Postada Sanat deneyimi

Reid Wood ile Karl Young'ın yaklaşık ondört yıl süren [w:postada sanat] işbirliği ile ilgili Big Bridge sitesine kısa bir yazı 1993 senesinde faks değiştokuşu ile başlayan bu ortaklık daha sonraki senelerde jpeg görüntülerinin mail yoluyla gönderilmesiyle devam etmiş.

Sanat Ekonomisi

Müzisyen, fotoğrafçı, animatör, tasarımcı veya yazarların - bir başka deyişle, sanat işleriyle uğraşan kişiler - geçinebilmeleri için 1000 gerçek hayrana ihtiyaçları olduğunu anlatan mevcut. Gerçek bir hayran her ürettiğinizi alacak kişi olarak tanımlanıyor.

Ekolojik Şiir

Kopenhag'ta düzenlenen iklim zirvesi sırasında dünyada ekolojik konular daha çok , hoş zirvenin ardından ortaya çıkan ve hiç bir bağlayacılığı olmayan, sadece bir niyet bildirimi özelliği taşıyan "Kopenhag Mutabakatı"nın ardından da daha çok konuşulacak gibi bu konular..