Teoriya etiketi ile yaftalanmış yazılar

Terry Eagleton: Arzunun Ölümü: Arthur Schopenhauer

Hatırlatma: Metnin tamamı değildir. Terry Eagleton (Estetiğin İdeolojisi / Özne Yayınları, 1998)

POUND ve VORTİSİZM

[[İmgecilik]], Pound'un gelişme çizgisinde yalnızca bir duraktan başka bir şey değildir. Bu yüzden İmgecilik tarihi [[Pound]] açısından onun ilgisinin plastik sanatlara kaydığı 1914 yılının öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümde ele alınmalıdır. Bir önceki bölümde incelemeye çalıştığımız Pound'un imgeci şiirlerinde - onun bilinçli olarak şiiri, görsel sanatlara yaklaştırmaya çalıştığını görmüştük. Bunu biraz da imgenin doğasaldaki özelliklere* bağlamak mümkündür.

Yazınsal İletişim

Edebi metnin önemi, yazarın hayat hikayesinde değil, eserin kurgusunda saklıdır. Metin çok büyük ilgi gördüğü halde, yazarın biyografisi hiç de dikkat çekmeyebilir. Bütün bunlar metine ve onun kurgulanmasına bağlıdır. Metnin içeriğini ve onun aktarmak istediklerini, bu biçim yönlendirir. Metin, içinden doğduğu ve ancak orada anlaşılabilir olduğu edebi iletişimin parçasıdır.

Sayfalar

Teoriya etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.