Tarihin Sonundaki Adam

Birincil sekmeler

Kayarga kainatlarında tebelleş kanatlar
Az tozlu boz buzlu peşin hükümlü şeytansı
Kendi sözlüğünde yabancı uzak düzlüğün
Gün görmüş pekinmiş dağılmış toplanmış
Mevkutelerinde uyumsuz tarımsız
Ahenksiz behersiz buhursuz etersiz
Siz siz olunsuz budunsuz betersiz
Çıkar gelir kendi yanakları hastalıkla
Kendi yerçekimlerine dudaklar, kendi
Dudaklarına arzı konduran nebat
Birden bire bir arşa katargalarında kainat.

Sabah, soğuk, araba, kağıt, yekün, pektip,
Yenilenmesine forslu bahaneler, rehin
Ankara’da başlangıcından sonuna
Tahakkümle kınına kattığı kılınç
Mağvi hapında lağv edilmiş kırmızı bakalit
Markör, petröl, dölar, rötar, pütür, zehir.
Zahir, sağır, çevir, eder, öder, çeker, sonra.
Sporlu mırk, kırk gece kendi mahşer.

Kaç kaç şuurları, şaktak paşaları, derbi darbesi
Yüklü borcu ve hır çorbası. Sonrası yan yata
tutamaçlar, onların torunları ve kıyamete beş
kala başlayan indirimleri ve taksit fırsatları.
Çünkî döngü, çünkî siklon, çünkü sıklet farkı.
Çünkîğ cumhuriyetlerinde şiddeli tekvin telaşı.

Elma yanaklarına yerçekimi banılmış havva
Sırtında dil yükü ile adam, tarihin sonunda.
Kavuşmaları ile hileli desise, destili silsile
Çekip alıverdi şeytanlı mıcırlarını yıldızların
Üzerinden.

Taarruğzuna künk takılmış kırmalı biçerler
Süper novalı gelinler, ay taşlı damperler,
Mezarları başında anılamayan pikseller ile
Çok fütürbalı fabrikalarında peşkirlevha ledler.

Ritmfelenk konuşma, epil epik yoğuşma, satır.
Bakalitetik, kabartı tül, şekilli eter,
Uzar gider kendi yoğunluğundan beri ferferaceğ geceler.

Serkan Işın