D grubu

Fikret Adil 1933 yılı Eylülünde Cihangir’deki Yavuz apartmanının beşinci katında ressam Zeki Faik İzer’in evinde beş ressam ve bir heykeltraşın toplanarak bir sanat topluluğu oluşturduklarından ve adını “D” Grubu koyduklarından bahseder. Zeki Faik İzer’den başka Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve heykeltraş Zühtü Müridoğlu’ndan oluşan gruba “D” Grubu isminin verilmesinin nedeni Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Sanayii Nefise Birliği ve Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği’nden sonra kurulan 4.birlik olması nedeniyle alfabenin 4.harfi olan D harfini isim olarak seçmesidir.

SEÇKİNLİĞİN O REZİL KADERİ

Arthur Schopenhauer, cins bir kafa olduğunu herhalde kendisine kafa tutan başka bir cins kafaya, Friedrich Nietzsche, sebep olması ile ispat etmiştir. Kötümserlik ile Metafiziği birleştirince, ortaya Humanizma bozgunundan geriye bırakılanla hesaplaşmak kalmıştı. Schopenhauer için Aşk, türün devamı için oynanan pis bir oyundur örneğin.. Say Yayınları'ndan çıkan kitaptan, tadımlık..

KIYMETİNİN TAKDİRİNİN VASATLARIN İNSAFINA KALMIŞ OLMASI: SEÇKİNLİĞİN KADERİ Arthur Schopenhauer, Çev. Ahmet Aydoğan (Güzelin Metafiziği, Say Yayınları, 2010)

Gerçeklik karşısında yazar

28. Kasım 2016 - 15:03 - Mischtechnik auf Toilettenpapier: Urin, kein Scheis sondern Scheiße, Tinte 
mixed media on toilet paper: urine shit ink
Text des Gedichts: siehe Kommentar.  

Günter Eich: 'Alles, was geschieht, geht dich an' (Everything that happens, does concern you)  

'If our work cannot be understood as criticism, as opposition and resistance, [...] then we are positive and decorate the slaughterhouse with geraniums.'  
'Wenn unsere Arbeit nicht als Kritik verstanden werden kann, als Gegnerschaft und Widerstand [...] dann schreiben wir umsonst, dann sind wir positiv und schmücken das Schlachthaus mit Geranien' 

'Denke daran, daß nach den großen Zerstörungen
jedermann beweisen wird, daß er unschuldig war.
Denke daran [...]
Denke daran, daß du schuld bist an allem Entsetzlichen,
das sich fern von dir abspielt' (aus dem Hörspiel: Träume) 

'Vermutlich werden die angenehmen Träume dieser Welt von den Schurken geträumt'
- - - -
Die Realität wird in Kontrast zur Glorifizierung des Krieges in der Nationalsozialistischen Propaganda gesetzt - Hölderlin Gedichte (z.B.: 'Der Tod fürs Vaterland') wurden in der Nazipropaganda oft verwendet. 

Part of: '00 Abort Toilet WC Bedürfnisanstalt Toilette Klo Latrine bathroom closet klosett Pissoir Plumpsklo Trockentoilette Komposttoilette stilles Örtchen' World Toilet Day Welttoilettentag 2016 Teil 2 //  'aquarius water wasser' aggregate states solid liquid gaseous: Lacke, zweites Mal Schnee in Wien Herbst Winter 2016/17 //-// Weaving Diary Tapestry Aktion Tagebuch Teppich Tapisserie Tagebuch weben 365 days project 2: 2015 2016 365 Tage täglich: Vorbereitung UN Welttoilettentag #klopapier #gedicht #poem #latrine #eich #krieg #war #schein #form #realität #inhalt #soldier #soldat #krieger #handschrift #tinte #ink #letter #kot #blut #urin #braun #brown #weiß #white #recycling #red #rot #blutrot #bloody #gelb #yellow #gatsch #lehm #lacke #lache #puddle #spiegel #mirror #spiegelung #reflection #matsch #verwesung #klo #toilette #plumpsklo #leaf #blatt #laub #herbst #autumn #winter #himmel #sky #schnee #snow #schneeweiß #schneeig #wolke #cloud #aktion #aktionismus #papier #paper #loch #zerrissen #gerissen #eingerissen #band #stele

Günter Eich (1956)

"Burada öne sürdüğüm görüşler, gerçekliğin ne olduğunu bilmemizi şart koşar. Bunu bilmediğimi kendi adıma söyleyebilirim. Bizim buraya, Vezeley'e gelmemiz, hatta bu salon, bu yeşil masa örtüsü, kısaca bütün bunlar bence çok tuhaf hatta gerçek de sayılamaz. Görmediğimiz renklerin bulunduğunu, işitmediğimiz seslerin olduğunu biliyoruz. Duyularımız kuşku dolu. Zihnimizin de kuşku yumağı olduğunu unutmamalıyız.

KENDİNE YABANCILAŞMIŞ TİN: KÜLTÜR

[w:HEGEL] [w:Tinin Görüngübilimi]’nden

484. Törel Töz karşıtlığı kendi yalın bilinci içinde kapalı olarak ve bu bilinci kendi özü ile dolaysız bir birlik içinde saklamıştı. Öyleyse öz dolaysızca ona yönelmiş olan ve töresi o olan bilinç için yalın varlık belirliliğini taşır; bilinç ne kendisini bu dışlayıcı 'kendi' olarak görmekte, ne de töz ondan dışlanmış bir dışvarlık imlemini taşımaktadır; ve bilincin onunla ancak kendi kendisine yabancılaşma yoluyla birleşmesi ve aynı zamanda tözü üretmesi gerekecektir.