RET

Ret, "İmparatorluk" M. Hardt&A. Negri

Claude Levi-Strauss

Yapısalcılığın ve modern [w:antrolopoloji]nin babası olarak tanınan [w:Claude Levi-Strauss] 100 yaşında hayata veda etti.