“GÖRSEL ŞİİR, ŞAİR-OKUR İLİŞKİSİNDE YENİ BİR OLANAK MI?”

Hayriye Ünal Varlık, Ekim 2007 Kültür Gündemi'nde yayınlanmıştır.

Görsel şiir konusunda her sorunun yanıtını görsel ile yazının ayrıldığı noktadan başlatmak gerekir. En azından şu aşamada gerekli olan başlangıç budur. Görselde şair-okur hiyerarşisinin pek de geçerli olmadığını söylemeliyim. Dolayısıyla sorunuz “görsel şiir şiirde yeni bir imkân mıdır?” sorusuna dönüşüyor. Bunu konuşalım. Hatta Latin alfabesiyle hat sanatının icra edilmediğini hatırlarsak bunu –en azından ilk örnekler düzeyinde- konuşmakta seksen yıl kadar gecikmiş sayılırız. Artı

Benim Sanatım

Abidin Elderoğlu diyor ki;

Benim sanatım, resim sanatının soyutluğunu sağlamak amacıyla müzikteki seslerin, işlevlerine göre uygulanmasına koşut olarak renk, biçim, açık-koyu ve yarım koyuluk gibi plastik öğelerin etkinliklerine dayatılmış ve böylece oluşmuştur. Resimlerim neden ve konu aramaya kapılmadan gözle dinlemek içindir.

Siirde Somut ve Soyut Arayislar üzerine Bir Deneme - Filiz Bedük

Genel anlamiyla sanat; nesnel gerçekligi, estetiksel ve öznel biçimde yeniden yaratmaktir. Siir, malzeme olarak sözcükleri kullanan bir sanat dalidir. Siire “gerçek/real” baglamda degil de “hakikat/truth” baglaminda bakarsak, bugüne kadar kesin olarak tanimlanamayis nedenlerinin; hakikatin göreli olmasi, nesnel gerçekligi tam anlamiyla yansitamayisi ve zamansal hareketle degisken olmasi oldugunu söyleyebiliriz. Buna dayanarak siire, göreli hakikatlerin bütünü olan “saltik hakikat” olarak da bakabiliriz..

Tanzimat devrinde...

14. Eylül 2005 - 19:26 - mengene

Tanzimat devrinde hayatımızda olan mühim değişiklikler şunlardır:

Ahmet Hamdi Tanpınar

, Edebiyat Dersleri

1. Muaşeret: Tanzimatla eski muaşeret kaidelerinin yerini Avrupaî muaşeret kaideleri aldı;

Ahmet Hamdi Tanpınar

Edebiyat Dersleri

1. Muaşeret: Tanzimatla eski muaşeret kaidelerinin yerini Avrupaî muaşeret kaideleri aldı;