Manifesto/Jessica Smith

Çeviren: Ege Berensel

1. Şiir topolojik (ilengesel) bir uzamdır.
1.1. Şiir topolojik bir uzamda mevkilenmiştir.
1.1.1. Bir sayfanın “boş” uzamı “boş” değildir.
1.1.1.1. Geçiçi olan şey, devingen olandır. Kelimeler bir yerde yurtlanabilirler, başka bir yere de kayabilirler.
1.1.1.2. Kelimeler geçirgen ve kararsızdırlar. Kusurları faş olabilir ya da sayfanın ortasında parçalanabilirler.
1.1.1.3. Kelimeler gevşektirler. Sayfanın birbirinden farklı yerlerinin birbirinden farklı özgül ağırlıkları ve yerçekimi kuvvetleri vardır.

Ses Yitimiyle İlgili 1 Nolu Bildiri

Çev: Ege Berensel

Isidore Isou

Herhangi bildik bir metni düşünün ve ses çıkarmadan, dudakları ve dili oynatarak-dahası el, kol ve baş devinilen yaparken en ufak bir gürültü çıkmamasına dikkat ederek, tam bir sessizlik içerisinde metni ezbere okuyun.

NEDEN LETTRİZM?

Avrupa'daki savaş sonrası dönemi hem duygusal hem de siyasi alanlardaki değişim girişimleri açısından genel bir başarısızlık olarak tanımlamak gerekli görünmektedir.

ŞİİR SAVUNMASI

Çeviren: Aytaç BARUT

Rotterdam Şiir Festivali’nde geleneksel hale gelen Şiir Savunması’nın 2003 yılında Raoul SCHROTT tarafından yapılan sunumu.

Raoul SCHROTT ŞİİRİ SAVUNUYOR!

“Evet, müvekkilim hep fırsatçı olmuştur, bunu itiraf etmekte hiçbir sakınca görmüyorum.”

Savunma makamı Raoul Schrott, Dördüncü Dava Mahkemesi’nin jüri üyeleri önünde savunmasını sunmaktadır.

“İşte bu şiirin gerçek başarısı: Dünyayı olduğu gibi tasvir etmeye çalışırken, o, iki kelimenin çatışmasından ortaya çıkan paradoksların kökenini ifşa ediyor.”