Biçem Üzerine

[kitapara:Susan Sontag] (1998/1965) "Biçem Üzerine", Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş, ss. 24-28, İstanbul: Metis.

Biçeme karşı duyulan antipati, her zaman verili bir biçeme karşı duyulan antipati olmuştur. Biçemsiz sanat yapıtı diye bir şey yoktur; yalnızca birbirinden farklı, az çok karmaşık biçem geleneklerine ve uzlaşımlarına ait sanat yapıtları vardır.

[toc hidden:1]

Siyahi Görsel Şiir Dosyasından

Erhan Altan [kitapara:Siegfried J. Schmidt]’in tanımıyla “görsel şiir, anlamın optik-semantik temsil alanında, henüz-dil ile neredeyse-hâlâ-dil eşikleri arasında oluştuğu şiirdir.”