Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


akimlar:muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

Son sürüm İki taraf da sonraki sürüm
akimlar:muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi [2013/09/09 16:26]
admin oluşturuldu
akimlar:muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi [2013/09/09 16:32]
admin [Türkiye’yi dolaşan resimler]
Satır 5: Satır 5:
 Sanayii Nefise Mektebi’nin öğrencilerinden olan Müstakiller,​ Salvatore Valeri ve Warnia Zarzecki gibi yabancı hocaların yerine atanan Türk eğitimcilerin yetiştirdiği ilk kuşak sanatçılarıdır. Eğitim dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı,​ Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları arasında geçen bu sanatçılar,​ aynı zamanda ​ Avrupa’daki eğitim dönemlerinde de farklı bir toplumun toplumsal ve kültürel yaşamını tanımışlar ve eserlerine yansıtmışlardır. Müstakiller Birliği, bütün bu nedenlerle Türk resminin kendi gelişim süreci içinde oluşmuş doğal bir bütünleşme,​ homojen bir birlik değildi. Bir önceki kuşağın sanat alanındaki etkisine ve egemenliğine karşı koymak, yenilik aramak ortak güdüleriydi. Bu nedenle kendilerinden önceki ressamlar için bazen suçlayıcı,​ bazen tümüyle reddeden eleştiriler de yapıyor, basında yoğun tartışmalara neden olan görüşler öne sürüyorlardı. Avrupa’da kübizm ve konstrüktivizm uzantısı resim anlayışlarından etkilenen Müstakiller,​ Türk resim sanatında yeni bir dönemin öncüleri olmuşlardı. Sanayii Nefise Mektebi’nin öğrencilerinden olan Müstakiller,​ Salvatore Valeri ve Warnia Zarzecki gibi yabancı hocaların yerine atanan Türk eğitimcilerin yetiştirdiği ilk kuşak sanatçılarıdır. Eğitim dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı,​ Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları arasında geçen bu sanatçılar,​ aynı zamanda ​ Avrupa’daki eğitim dönemlerinde de farklı bir toplumun toplumsal ve kültürel yaşamını tanımışlar ve eserlerine yansıtmışlardır. Müstakiller Birliği, bütün bu nedenlerle Türk resminin kendi gelişim süreci içinde oluşmuş doğal bir bütünleşme,​ homojen bir birlik değildi. Bir önceki kuşağın sanat alanındaki etkisine ve egemenliğine karşı koymak, yenilik aramak ortak güdüleriydi. Bu nedenle kendilerinden önceki ressamlar için bazen suçlayıcı,​ bazen tümüyle reddeden eleştiriler de yapıyor, basında yoğun tartışmalara neden olan görüşler öne sürüyorlardı. Avrupa’da kübizm ve konstrüktivizm uzantısı resim anlayışlarından etkilenen Müstakiller,​ Türk resim sanatında yeni bir dönemin öncüleri olmuşlardı.
  
-Anlayış farklılıklarına rağmen grup üyeleri, Türkiye’de resim sanatının benimsenmesi için çaba harcadılar;​ sanatçının ekonomik özgürlüğünü gündeme getirdiler; resim karşısında tutucu ve yasakçı anlayışla mücadele ettiler. 1940’a kadar sergi etkinliklerini sürdüren grubun birçok üyesi, “d” Grubu’nun soyutlamacı anlayışının öne çıkmasıyla bu yeni gruba katıldılar+Anlayış farklılıklarına rağmen grup üyeleri, Türkiye’de resim sanatının benimsenmesi için çaba harcadılar;​ sanatçının ekonomik özgürlüğünü gündeme getirdiler; resim karşısında tutucu ve yasakçı anlayışla mücadele ettiler. 1940’a kadar sergi etkinliklerini sürdüren grubun birçok üyesi, “d” Grubu’nun soyutlamacı anlayışının öne çıkmasıyla bu yeni gruba katıldılar.
  
 Müstakiller büyük bir inanç ve çabayla, Türk resim ve heykel sanatını toplum kültürüne yerleştirmeye çalışmışlardı. Amaçları, resim ve heykel sanatının da geleneksel el sanatları gibi benimsenmesini kolaylaştırmaktı. Ne var ki o günlerin Türkiye’sinde resim ve heykel, çok kısıtlı bir çevrede ilgi görüyordu. Müstakiller büyük bir inanç ve çabayla, Türk resim ve heykel sanatını toplum kültürüne yerleştirmeye çalışmışlardı. Amaçları, resim ve heykel sanatının da geleneksel el sanatları gibi benimsenmesini kolaylaştırmaktı. Ne var ki o günlerin Türkiye’sinde resim ve heykel, çok kısıtlı bir çevrede ilgi görüyordu.
Satır 20: Satır 20:
  
 Müstakiller,​ daha sonra sergi çalışmalarında yoğunlaştılar,​ gelir sağlamak için balolar düzenlediler,​ devlet ile görüşmeyi sürdürdüler ve diğer ressam gruplarla ilişkilerini sıklaştırdılar. 1937, 1938,1939 yıllarında Güzel sanatlar Birliği ve  “d” grubu üyeleriyle ortak sergiler düzenlediler. 1942’de ressamlar ve heykelciler için daha geniş katılımlı bir örgüt olan Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti’ni kuracaklardı. Müstakiller,​ daha sonra sergi çalışmalarında yoğunlaştılar,​ gelir sağlamak için balolar düzenlediler,​ devlet ile görüşmeyi sürdürdüler ve diğer ressam gruplarla ilişkilerini sıklaştırdılar. 1937, 1938,1939 yıllarında Güzel sanatlar Birliği ve  “d” grubu üyeleriyle ortak sergiler düzenlediler. 1942’de ressamlar ve heykelciler için daha geniş katılımlı bir örgüt olan Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti’ni kuracaklardı.
-<​strong>​ 
-Türkiye’yi dolaşan resimler</​strong>​ 
  
- Ankara Etnoğrafya Müzesi Sergi salonu 1929 nisanında genç Türk ressamlarının eserleriyle donatılmıştı. Sergide 100 kadar resim ve 6 heykel yer alıyordu. Bunlar arasında özellikle Hale Asaf’ın Bursa Peyzajı, Şered Akdik'​in eşinin portresi, Zeki Kocamemi’nin Masa Üstünde Saksı, Ali Avni Çelebi’nin Maskeli Balo adlı eserleri, ziyaretçilerin ve basının ilgisini toplamıştı.+===== Türkiye’yi dolaşan resimler ===== 
 + 
 +Ankara Etnoğrafya Müzesi Sergi salonu 1929 nisanında genç Türk ressamlarının eserleriyle donatılmıştı. Sergide 100 kadar resim ve 6 heykel yer alıyordu. Bunlar arasında özellikle Hale Asaf’ın Bursa Peyzajı, Şered Akdik'​in eşinin portresi, Zeki Kocamemi’nin Masa Üstünde Saksı, Ali Avni Çelebi’nin Maskeli Balo adlı eserleri, ziyaretçilerin ve basının ilgisini toplamıştı.
  
 Türk ressamlar tarafından o güne kadar hiç ele alınmamış konularda resimler üreten ve yepyeni teknikler, anlayışlar sergileyen genç sanatçıların eserleri bu sergiyle ilk kez tanıtılıyordu. Münih ve Paris’ten dönen sanatçılar,​ sanat anlayışlarını içeren resimleriyle bir sergi ortamında ilk defa bulunuyorlardı. Yurtdışındayken bir birlik oluşturma eğiliminde olan  sanatçılar bu  sergini hemen ardından 15 Temmuz 1929 da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler;​ birliğin kuruluşundan sonra peş peşe sergi etkinliklerine başladılar. Türk ressamlar tarafından o güne kadar hiç ele alınmamış konularda resimler üreten ve yepyeni teknikler, anlayışlar sergileyen genç sanatçıların eserleri bu sergiyle ilk kez tanıtılıyordu. Münih ve Paris’ten dönen sanatçılar,​ sanat anlayışlarını içeren resimleriyle bir sergi ortamında ilk defa bulunuyorlardı. Yurtdışındayken bir birlik oluşturma eğiliminde olan  sanatçılar bu  sergini hemen ardından 15 Temmuz 1929 da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler;​ birliğin kuruluşundan sonra peş peşe sergi etkinliklerine başladılar.
Satır 37: Satır 37:
 Yurt çapında büyük bir kampanyayla gerçekleşen bu girişim sonunda eserler ilden ile dolaşmış,​ bazıları satın alınmıştı. Sanatçıların bu döneme ait 664 resminin günümüzde nerelerde olduğu bilinmemektedir. ​ Yurt çapında büyük bir kampanyayla gerçekleşen bu girişim sonunda eserler ilden ile dolaşmış,​ bazıları satın alınmıştı. Sanatçıların bu döneme ait 664 resminin günümüzde nerelerde olduğu bilinmemektedir. ​
  
-<​strong>​Kaynak:</​strong>​ +==== Kaynak ​==== 
-<ul> + 
-  ​<li>Thema Larousse -Tematik Ansiklopedi</li> +  ​Thema Larousse -Tematik Ansiklopedi 
-  ​<li>Sanat ve Kültür: Türk-İslam</li> +  ​Sanat ve Kültür: Türk-İslam 
-  ​<li>Fotoğraflar için kaynak: http://​www.antikalar.com/​v2/​konuk/​konuk0701.asp</li> +  ​Fotoğraflar için kaynak: http://​www.antikalar.com/​v2/​konuk/​konuk0701.asp 
-</ul>+
akimlar/muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi.txt · Son değiştirilme: 2020/02/05 13:37 Değiştiren: admin