Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


akimlar:muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
akimlar:muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi [2013/09/09 20:32]
admin [Türkiye’yi dolaşan resimler]
akimlar:muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi [2020/02/05 16:37] (mevcut)
admin
Satır 15: Satır 15:
 Ne var ki, aynı dönemde Güzel Sanatlar Akademisi, “Avrupa’ya gönderilen öğrencilere iş bulunamıyor” gerekçesiyle yurtdışına öğrenim için öğrenci göndermeye ara verilmesinin uygun olacağı görüşünü benimsemiş,​ Müstakiller’in önerileri de karşılık bulamamıştı. Ne var ki, aynı dönemde Güzel Sanatlar Akademisi, “Avrupa’ya gönderilen öğrencilere iş bulunamıyor” gerekçesiyle yurtdışına öğrenim için öğrenci göndermeye ara verilmesinin uygun olacağı görüşünü benimsemiş,​ Müstakiller’in önerileri de karşılık bulamamıştı.
  
-Önerilerin karşılık bulmamasının yanında, Milli Eğitim’in sanatla ilgili konularda Akademi’ye öncelik tanıması, Birlik ile Akademi arasında bir gerginliğe yol açtığı gibi, üyeler arasında da bağlılığın sarsılmasına neden olmuştu. Birlik üyeleri, daha iyi çalışma ortamları bulacaklarını umarken daha kötü yerlere atanmaktan ve iş imkanlarının tamamen kısıtlanmasından çekinmeye başlamışlardı. Nitekim Mahmut Cuda  “ Hale Asaf’la yer değiştirmeseydim bir nedenini bulup Akademi’den ​ atılacaktım” diyecek, Ali Avni Çelebi, Refik Epikman ve Cevat Dereli Akademi’deki görevlerinden uzaklaştırılacaktı.+Önerilerin karşılık bulmamasının yanında, Milli Eğitim’in sanatla ilgili konularda Akademi’ye öncelik tanıması, Birlik ile Akademi arasında bir gerginliğe yol açtığı gibi, üyeler arasında da bağlılığın sarsılmasına neden olmuştu. Birlik üyeleri, daha iyi çalışma ortamları bulacaklarını umarken daha kötü yerlere atanmaktan ve iş imkanlarının tamamen kısıtlanmasından çekinmeye başlamışlardı. Nitekim Mahmut Cuda  “Hale Asaf’la yer değiştirmeseydim bir nedenini bulup Akademi’den atılacaktım” diyecek, Ali Avni Çelebi, Refik Epikman ve Cevat Dereli Akademi’deki görevlerinden uzaklaştırılacaktı.
  
 Müstakiller ​ Birliği üyelerini bir bölümü devletten yardım isteme çabalarını sürdürmeyi savunurken, diğerleri resim çalışmalarına ağırlık vermeyi ve devlete başvurmaktan vazgeçmeyi savundu. Bu görüşler uzlaşamayınca Elif naci ve Nurullah Berk’in ​ üyeliğine son verildi. Müstakiller ​ Birliği üyelerini bir bölümü devletten yardım isteme çabalarını sürdürmeyi savunurken, diğerleri resim çalışmalarına ağırlık vermeyi ve devlete başvurmaktan vazgeçmeyi savundu. Bu görüşler uzlaşamayınca Elif naci ve Nurullah Berk’in ​ üyeliğine son verildi.
  
-Müstakiller,​ daha sonra sergi çalışmalarında yoğunlaştılar,​ gelir sağlamak için balolar düzenlediler,​ devlet ile görüşmeyi sürdürdüler ve diğer ressam gruplarla ilişkilerini sıklaştırdılar. 1937, 1938,1939 yıllarında Güzel sanatlar Birliği ve  “d” grubu üyeleriyle ortak sergiler düzenlediler. 1942’de ressamlar ve heykelciler için daha geniş katılımlı bir örgüt olan Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti’ni kuracaklardı.+Müstakiller,​ daha sonra sergi çalışmalarında yoğunlaştılar,​ gelir sağlamak için balolar düzenlediler,​ devlet ile görüşmeyi sürdürdüler ve diğer ressam gruplarla ilişkilerini sıklaştırdılar. 1937, 1938,1939 yıllarında Güzel sanatlar Birliği ve  “d” grubu üyeleriyle ortak sergiler düzenlediler. 1942’de ressamlar ve heykelciler için daha geniş katılımlı bir örgüt olan **Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Cemiyeti**’ni kuracaklardı.
  
 ===== Türkiye’yi dolaşan resimler ===== ===== Türkiye’yi dolaşan resimler =====
Satır 25: Satır 25:
 Ankara Etnoğrafya Müzesi Sergi salonu 1929 nisanında genç Türk ressamlarının eserleriyle donatılmıştı. Sergide 100 kadar resim ve 6 heykel yer alıyordu. Bunlar arasında özellikle Hale Asaf’ın Bursa Peyzajı, Şered Akdik'​in eşinin portresi, Zeki Kocamemi’nin Masa Üstünde Saksı, Ali Avni Çelebi’nin Maskeli Balo adlı eserleri, ziyaretçilerin ve basının ilgisini toplamıştı. Ankara Etnoğrafya Müzesi Sergi salonu 1929 nisanında genç Türk ressamlarının eserleriyle donatılmıştı. Sergide 100 kadar resim ve 6 heykel yer alıyordu. Bunlar arasında özellikle Hale Asaf’ın Bursa Peyzajı, Şered Akdik'​in eşinin portresi, Zeki Kocamemi’nin Masa Üstünde Saksı, Ali Avni Çelebi’nin Maskeli Balo adlı eserleri, ziyaretçilerin ve basının ilgisini toplamıştı.
  
-Türk ressamlar tarafından o güne kadar hiç ele alınmamış konularda resimler üreten ve yepyeni teknikler, anlayışlar sergileyen genç sanatçıların eserleri bu sergiyle ilk kez tanıtılıyordu. Münih ve Paris’ten dönen sanatçılar,​ sanat anlayışlarını içeren resimleriyle bir sergi ortamında ilk defa bulunuyorlardı. ​Yurtdışındayken bir birlik oluşturma eğiliminde olan  sanatçılar bu  sergini hemen ardından 15 Temmuz 1929 da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler;​ birliğin kuruluşundan sonra peş peşe sergi etkinliklerine başladılar.+Türk ressamlar tarafından o güne kadar hiç ele alınmamış konularda resimler üreten ve yepyeni teknikler, anlayışlar sergileyen genç sanatçıların eserleri bu sergiyle ilk kez tanıtılıyordu. Münih ve Paris’ten dönen sanatçılar,​ sanat anlayışlarını içeren resimleriyle bir sergi ortamında ilk defa bulunuyorlardı. ​Yurt dışındayken bir birlik oluşturma eğiliminde olan  sanatçılar bu  sergini hemen ardından 15 Temmuz 1929 da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler;​ birliğin kuruluşundan sonra peş peşe sergi etkinliklerine başladılar.
  
 15 Ekim 1929 ‘da Türkocağı Sergi Salonu’nda şair Abdülhak Hamit’in (Tarhan) açılışını gerçekleştirdiği sergi, birliğin ilk, Müstakil ressamların ikinci sergisiydi. Bu sergide 73 tablo ve 3 heykel yer alıyor, eserlerin büyük çoğunluğunu ​ Ankara Etnoğrafya Müzesi sergisinde yer alan  resimler oluşturuyordu. Sanatçılar,​ sergi sonrasında yaptıkları değerlendirmede,​ toplumun ilgisinin yetersizliğinden,​ eleştirmenlerin eserlerin önemini anlayamayışlarından yakınmışlardı. Ama ardından üst üste düzenledikleri iki sergi, basının büyük ilgisini çekti. Ancak resim eleştirmeni olmadığı için, dergi ve gazeteler doğrudan ressamların görüşlerine veya yazılarına başvurmak zorunda kalıyorlardı. Bu yazılardan biri de Nurullah Berk’indi. Berk, genç sanatçıların çalışma koşullarını,​ inanç ve umutlarını anlatırken,​ bir önceki kuşağın, Güzel Sanatlar Birliği üyelerinin resimlerini de sert bir dille eleştiriyordu. 1930’da Türkocağı’nda ve EtnoğrafyaMüzesi’nde iki sergi daha açan Müstakiller,​ yeni sergi mekanları aramaya koyulmuşlardı. 1931’de Turkuvaz ve 1932’de Galatasaray ve Halkevi sergilerini gerçekleştirmiş olan Müstakiller Birliği, her yıl Ankara’da da bir sergi açmıştır. 15 Ekim 1929 ‘da Türkocağı Sergi Salonu’nda şair Abdülhak Hamit’in (Tarhan) açılışını gerçekleştirdiği sergi, birliğin ilk, Müstakil ressamların ikinci sergisiydi. Bu sergide 73 tablo ve 3 heykel yer alıyor, eserlerin büyük çoğunluğunu ​ Ankara Etnoğrafya Müzesi sergisinde yer alan  resimler oluşturuyordu. Sanatçılar,​ sergi sonrasında yaptıkları değerlendirmede,​ toplumun ilgisinin yetersizliğinden,​ eleştirmenlerin eserlerin önemini anlayamayışlarından yakınmışlardı. Ama ardından üst üste düzenledikleri iki sergi, basının büyük ilgisini çekti. Ancak resim eleştirmeni olmadığı için, dergi ve gazeteler doğrudan ressamların görüşlerine veya yazılarına başvurmak zorunda kalıyorlardı. Bu yazılardan biri de Nurullah Berk’indi. Berk, genç sanatçıların çalışma koşullarını,​ inanç ve umutlarını anlatırken,​ bir önceki kuşağın, Güzel Sanatlar Birliği üyelerinin resimlerini de sert bir dille eleştiriyordu. 1930’da Türkocağı’nda ve EtnoğrafyaMüzesi’nde iki sergi daha açan Müstakiller,​ yeni sergi mekanları aramaya koyulmuşlardı. 1931’de Turkuvaz ve 1932’de Galatasaray ve Halkevi sergilerini gerçekleştirmiş olan Müstakiller Birliği, her yıl Ankara’da da bir sergi açmıştır.
Satır 33: Satır 33:
 Müstakillerin 1939 nisanında İzmit’te açtıkları sergide yer alan resimlerden altısı, bir hanım savcı tarafından “müstehcen” gerekçesiyle sergiden çıkarılmıştır. Bu olayla basında “sanat eseri ve müstehcenlik” konulu tartışmalar gündeme gelir. Müstakillerin 1939 nisanında İzmit’te açtıkları sergide yer alan resimlerden altısı, bir hanım savcı tarafından “müstehcen” gerekçesiyle sergiden çıkarılmıştır. Bu olayla basında “sanat eseri ve müstehcenlik” konulu tartışmalar gündeme gelir.
  
-Müstakiller Güzel Sanatlar Birliği ve d” Grubu ressamlarıyla da ortak sergiler açmaya özen gösterdiler. 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenmeye başlayan “ Yurt Gezileri” programına da katılan Müstakil ressamlar, Türkiye'​nin birçok köşesinden görüntüleri tuvale aktardılar. Bütün bu resimler 1944 yılında açılan “ Yurt Gezileri Resim Sergisi”nde yer aldı ve büyük ilgi gördü.+Müstakiller Güzel Sanatlar Birliği ve [[akimlar:​d-grubu|d Grubu]] ressamlarıyla da ortak sergiler açmaya özen gösterdiler. 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenmeye başlayan “ Yurt Gezileri” programına da katılan Müstakil ressamlar, Türkiye'​nin birçok köşesinden görüntüleri tuvale aktardılar. Bütün bu resimler 1944 yılında açılan “ Yurt Gezileri Resim Sergisi”nde yer aldı ve büyük ilgi gördü.
  
 Yurt çapında büyük bir kampanyayla gerçekleşen bu girişim sonunda eserler ilden ile dolaşmış,​ bazıları satın alınmıştı. Sanatçıların bu döneme ait 664 resminin günümüzde nerelerde olduğu bilinmemektedir. ​ Yurt çapında büyük bir kampanyayla gerçekleşen bu girişim sonunda eserler ilden ile dolaşmış,​ bazıları satın alınmıştı. Sanatçıların bu döneme ait 664 resminin günümüzde nerelerde olduğu bilinmemektedir. ​
akimlar/muestakil-ressamlar-ve-heykeltraslar-birligi.txt · Son değiştirilme: 2020/02/05 16:37 Değiştiren: admin