Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:konvansiyon

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
kavramlar:konvansiyon [2011/05/24 19:04]
editor [Konvansiyon]
kavramlar:konvansiyon [2011/05/26 13:17] (mevcut)
editor [Bellek]
Satır 21: Satır 21:
 Söz'​ün bellek imkanlarını cisimleştiren Yazılı Kültür'​deki şiir, beyit/​dize/​mısranın çocuğudur. Vezin anlayışı,​ dizeyi taylorist/​fordist/​kapitalist anlamda yeniden yorumlamaya,​ ondan maksimum fayda sağlamaya yaramıştır. Şair bir ürün olarak ortaya attığı dize ile hem bir üslubu, hem bir hissiyatı, hem dil'in en rafine halini, hem de geride kalan dizeler için beklentiyi oluşturur. Böylelikle dize, yazıldığı andan itibaren meta değerine erişmeye çok yaklaşmıştır. Bugün okur, şiirleri bir bütün olarak değil, parça parça hatırlamaktadır. Hatırlamasının sebebi, eksik bırakılan deneyimin yaşattığı travmadır. Şu söylenebilir,​ hatırlanan her dize, yeniden inşa edilmek zorunda kalan ve bu inşa sırasında da kimyası bozulan, yazarından,​ okuruna geçen ve onun malı olan bir deneyimin ürünüdür. Söz'​ün bellek imkanlarını cisimleştiren Yazılı Kültür'​deki şiir, beyit/​dize/​mısranın çocuğudur. Vezin anlayışı,​ dizeyi taylorist/​fordist/​kapitalist anlamda yeniden yorumlamaya,​ ondan maksimum fayda sağlamaya yaramıştır. Şair bir ürün olarak ortaya attığı dize ile hem bir üslubu, hem bir hissiyatı, hem dil'in en rafine halini, hem de geride kalan dizeler için beklentiyi oluşturur. Böylelikle dize, yazıldığı andan itibaren meta değerine erişmeye çok yaklaşmıştır. Bugün okur, şiirleri bir bütün olarak değil, parça parça hatırlamaktadır. Hatırlamasının sebebi, eksik bırakılan deneyimin yaşattığı travmadır. Şu söylenebilir,​ hatırlanan her dize, yeniden inşa edilmek zorunda kalan ve bu inşa sırasında da kimyası bozulan, yazarından,​ okuruna geçen ve onun malı olan bir deneyimin ürünüdür.
  
-O zaman "​okuma"​ nedir? Görsel şiir bu anlamda, okumayı, tarayıcı (scanner) ve barkod ile eş tutan bu anlayışa reddiyelerle doludur. Okurun ne okuduğunu kontrol eden, okuma eyleminin kendisine ve okura bir üniforma giydiren bu anlayışa konvansiyonel şiir diyebiliriz. Konvansiyonel şiir, zamanımızda,​ zamanımıza kadar yapılan bütün bir şiir tarihi anlatısını tektipleştiren ve onu tek bir biçimde özetleyebilen şiir anlayışıdır. Örneğin şiirin dil ile ilişkisi bu kadar konu edilmişken,​ dilin anlam ve şiir ile ilişkisi konvansiyon tarafından gizlenir. Okuma eyleminin haz/​anlama/​epifani arasında duran yapısı vurgulanırken,​ faydacı kısmı es geçilir. 29 harften oluşan ((29 harften oluşan bir işaret dilinin, matematiksel olarak sahip olabileceği kelime sayısı -anlamlı anlamsız- 8841761993739701954543616000000'​dir. [[http://​www.languagemonitor.com/​no-of-words/​|Şurada yer alan site]]nin güncellenen rakamlarına göre İngilizce'​de yer alan kelime sayısı 1,​009,​614'​dir.)) alfabe ve bütün olasılıklarına rağmen 150.000 kelime arasında duran sözlüğe rağmen, şiirin ve dolayısı ile şairin kullanmakta olduğu kelime/ses sayısının azlığı konu edilmez.+O zaman "​okuma"​ nedir? Görsel şiir bu anlamda, okumayı, ​[[araclar:tarayıcı|tarayıcı]] ​(scanner) ve barkod ile eş tutan bu anlayışa reddiyelerle doludur. Okurun ne okuduğunu kontrol eden, okuma eyleminin kendisine ve okura bir üniforma giydiren bu anlayışa konvansiyonel şiir diyebiliriz. Konvansiyonel şiir, zamanımızda,​ zamanımıza kadar yapılan bütün bir şiir tarihi anlatısını tektipleştiren ve onu tek bir biçimde özetleyebilen şiir anlayışıdır. Örneğin şiirin dil ile ilişkisi bu kadar konu edilmişken,​ dilin anlam ve şiir ile ilişkisi konvansiyon tarafından gizlenir. Okuma eyleminin haz/​anlama/​epifani arasında duran yapısı vurgulanırken,​ faydacı kısmı es geçilir. 29 harften oluşan ((29 harften oluşan bir işaret dilinin, matematiksel olarak sahip olabileceği kelime sayısı -anlamlı anlamsız- 8841761993739701954543616000000'​dir. [[http://​www.languagemonitor.com/​no-of-words/​|Şurada yer alan site]]nin güncellenen rakamlarına göre İngilizce'​de yer alan kelime sayısı 1,​009,​614'​dir.)) alfabe ve bütün olasılıklarına rağmen 150.000 kelime arasında duran sözlüğe rağmen, şiirin ve dolayısı ile şairin kullanmakta olduğu kelime/ses sayısının azlığı konu edilmez.
  
 Okurun algı eşiği sadece bildikleri ile sınırlı değildir. Ayrıca sezdikleri, korktukları,​ ısrarla bilmek istemedikleri,​ gözleri ile görüp, bir ad vermeden bir kenara ittikleri, dokunma, tatma ve işitme ile anlamlandırmaya çalıştığı bir dünya da onu çevreler. Günümüzde sıradan bir günde, sıradan bir kişinin kentte karşılaşacağı görsel/​işitsel kod sayısının fazlalığı,​ bellek hakkında bildiklerimizin de genişlemesi ile birlikte şiirin algılanmasında yepyeni bir döneme de giriliyor. Görsel okur-yazarlık,​ medya okur yazarlığı gibi yeni kavramlara sahibiz. ​ Okurun algı eşiği sadece bildikleri ile sınırlı değildir. Ayrıca sezdikleri, korktukları,​ ısrarla bilmek istemedikleri,​ gözleri ile görüp, bir ad vermeden bir kenara ittikleri, dokunma, tatma ve işitme ile anlamlandırmaya çalıştığı bir dünya da onu çevreler. Günümüzde sıradan bir günde, sıradan bir kişinin kentte karşılaşacağı görsel/​işitsel kod sayısının fazlalığı,​ bellek hakkında bildiklerimizin de genişlemesi ile birlikte şiirin algılanmasında yepyeni bir döneme de giriliyor. Görsel okur-yazarlık,​ medya okur yazarlığı gibi yeni kavramlara sahibiz. ​
Satır 35: Satır 35:
 Bunlar kimyasal ya da fizyolojik özelliklerle birlikte iki çeşit belleğin varlığına işaret etmektedir. Kısa-dönemli bellek ve uzun-dönemli bellek. Bunlar kimyasal ya da fizyolojik özelliklerle birlikte iki çeşit belleğin varlığına işaret etmektedir. Kısa-dönemli bellek ve uzun-dönemli bellek.
  
-Kısa dönemli bellek için gösterilebilecek en güzel örneklerden biri telefon numaralarını hatırlayışımız olabilir. Eğer Hece ölçüsü ile telefon numaralarının yapısı birlikte düşünülseydi,​ Hece'​nin neden bu kadar popüler bir şiirsel yapı olduğunu tekrar gözden geçirebilirdik. İnsan beyni, şeyleri örneğin 10 haneli bir telefon numarasında olduğu gibi üçlü gruplar halinde anlamlandırıp,​ belleğine alır. Hatırlayabildiğiniz 10 haneli telefon numaralarının tamamını bir kerede ezberlemek yerine, üçlü kodlar halinde ezberliyoruz. Önce alan ya da operatör kodu, daha sonra ilk üç rakam ve sonra dört rakam ((http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Short-term_memory)). ​+Kısa dönemli bellek için gösterilebilecek en güzel örneklerden biri telefon numaralarını hatırlayışımız olabilir. Eğer Hece ölçüsü ile telefon numaralarının yapısı birlikte düşünülseydi,​ Hece'​nin neden bu kadar popüler bir şiirsel yapı olduğunu tekrar gözden geçirebilirdik. İnsan beyni, şeyleri örneğin 10 haneli bir telefon numarasında olduğu gibi üçlü gruplar halinde anlamlandırıp,​ belleğine alır. Hatırlayabildiğimiz 10 haneli telefon numaralarının tamamını bir kerede ezberlemek yerine, üçlü kodlar halinde ezberliyoruz. Önce alan ya da operatör kodu, daha sonra ilk üç rakam ve sonra dört rakam ((http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Short-term_memory)). ​
  
 <​code>​Üç hece + üç hece + dört hece <​code>​Üç hece + üç hece + dört hece
kavramlar/konvansiyon.txt · Son değiştirilme: 2011/05/26 13:17 Değiştiren: editor