Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:medeniyetcilik

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
kavramlar:medeniyetcilik [2012/11/02 17:30]
editor medeniyetcilik kavramlar:medeniyetcilik olarak isimlendirildi (Daha uygun bir bölüme taşındı..)
kavramlar:medeniyetcilik [2013/09/05 12:08] (mevcut)
admin
Satır 4: Satır 4:
 Ahmet Hamdi Tanpınar'​a göre; Ahmet Hamdi Tanpınar'​a göre;
  
-<quote>"​Tanzimat devrinin ilk ideolojisi medeniyetçiliktir. Sadık Rifat Paşa ve Sami Efendi'​den itibaren '​medeniyet,​ temeddün, ünsiyet, menûsiyet, teenüs'​ gibi kelime ve terkiplerle frenkçe '​sivilizasyon'​ (civilisation) kelimesinin karşılığı aranıyordu. Reşid Paşa, Ali Paşa, Cevdet Paşa, Münif Paşa, Sultan Abdülaziz türlü yazılarında,​ fermanlarda hep onun tarifini yapmaya çalışırlar. Cevdet Paşa, Tarih'​ini medeniyet ve bedâvet hallerini mukayese ile başlatır. Ve nihayet Şinasi, Mustafa Reşid Paşa'​dan '​medeniyet Resûlü'​ diye bahsederek hayatımıza yavaş yavaş sızan bu mefhumu kendi nesli ve gelecekler için bir din haline getirir."​ ((XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar, YKY))</quote>+<blockquote>"​Tanzimat devrinin ilk ideolojisi medeniyetçiliktir. Sadık Rifat Paşa ve Sami Efendi'​den itibaren '​medeniyet,​ temeddün, ünsiyet, menûsiyet, teenüs'​ gibi kelime ve terkiplerle frenkçe '​sivilizasyon'​ (civilisation) kelimesinin karşılığı aranıyordu. Reşid Paşa, Ali Paşa, Cevdet Paşa, Münif Paşa, Sultan Abdülaziz türlü yazılarında,​ fermanlarda hep onun tarifini yapmaya çalışırlar. Cevdet Paşa, Tarih'​ini medeniyet ve bedâvet hallerini mukayese ile başlatır. Ve nihayet Şinasi, Mustafa Reşid Paşa'​dan '​medeniyet Resûlü'​ diye bahsederek hayatımıza yavaş yavaş sızan bu mefhumu kendi nesli ve gelecekler için bir din haline getirir."​ ((XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar, YKY))</blockquote>
  
 Cemil Meriç'​e göre ise, Cemil Meriç'​e göre ise,
  
-<quote>"​Civilisation,​ lugat haznemize ​ Reşit Paşa'​nın armağanı, Batı'​nın bir çok mefhum ve müesseseleri gibi. Paşa, Paris'​ten yolladığı resmî yazılarda (1834) Türkçe karşılığını bulamadığı bu kelimeyi '​terbiye-i nâs ve icray-ı nizamat'​ olarak tarif eder. Civiliastion -az sonra- Osmanlıca'​ya '​kalke'​ edilir: medeniyet."​((Umrandan Uygarlığa,​ Cemil Meriç, İletişim))</​quote>+<blockquote>"​Civilisation,​ lugat haznemize ​ Reşit Paşa'​nın armağanı, Batı'​nın bir çok mefhum ve müesseseleri gibi. Paşa, Paris'​ten yolladığı resmî yazılarda (1834) Türkçe karşılığını bulamadığı bu kelimeyi '​terbiye-i nâs ve icray-ı nizamat'​ olarak tarif eder. Civiliastion -az sonra- Osmanlıca'​ya '​kalke'​ edilir: medeniyet."​((Umrandan Uygarlığa,​ Cemil Meriç, İletişim))</​blockquote>
kavramlar/medeniyetcilik.txt · Son değiştirilme: 2013/09/05 12:08 Değiştiren: admin