rubai

Birincil sekmeler

Çıplaklığında saydam tefsir-i küfürlerim vû zemherî katıksız

Erbâin bakışlı nihayetlerin arzı ölgün yunaklara cansız

Soframda zaman-ı modern yalgınlarına münhasır şizofreni

Vû kıtmir uykularında pareleller geçiyor düş divânı ansız

Oy