Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


wiki:araclar:hakkinda

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
Sonraki sürüm
Önceki sürüm
wiki:araclar:hakkinda [2012/11/02 15:01]
editor
wiki:araclar:hakkinda [2021/07/28 12:24] (mevcut)
Satır 19: Satır 19:
  
  
-Zinhar'​dan poetikhar(s) evrilen dergi, matbu ortam ile internet mecrasını birlikte kullanabilme özgürlüğüne de sahipti. İnternet ve Edebiyat ilişkisinin,​ Türkiye'​de İnternet kullanımın başlamasından bu yana bir şikayet konusu olması ve mecraların güvenirliğinin bir bahane olarak ortaya sürülmesi,​ Şiir'​in,​ ilk kez internet ile birlikte, okurunun zihin dünyasına yakın halde sunumunu getiriyordu. Böylece şiir, bugüne kadar kendisine kurduğu Şiir Kamusu'​nun kuralları ve çitleri dışında, vahşi bir hayata başlıyordu. Bu karşılaşmadan sonra görüldü ki, Şiir'​in kendisine yarattığı ve şairler aracılığı ile sürdürdüğü Rüya, sona ermiştir. Düş bozumu gerçekleştikçe,​ mikro siyaset uyarınca, daha önce Merkez-Çevre arasında tanımlanan ilişki bozulmaya ve şekil değiştirmeye başlamıştı. ​[[Kısa Tarihçe|devamı...]]+Zinhar'​dan poetikhar(s) evrilen dergi, matbu ortam ile internet mecrasını birlikte kullanabilme özgürlüğüne de sahipti. İnternet ve Edebiyat ilişkisinin,​ Türkiye'​de İnternet kullanımın başlamasından bu yana bir şikayet konusu olması ve mecraların güvenirliğinin bir bahane olarak ortaya sürülmesi,​ Şiir'​in,​ ilk kez internet ile birlikte, okurunun zihin dünyasına yakın halde sunumunu getiriyordu. Böylece şiir, bugüne kadar kendisine kurduğu Şiir Kamusu'​nun kuralları ve çitleri dışında, vahşi bir hayata başlıyordu. Bu karşılaşmadan sonra görüldü ki, Şiir'​in kendisine yarattığı ve şairler aracılığı ile sürdürdüğü Rüya, sona ermiştir. Düş bozumu gerçekleştikçe,​ mikro siyaset uyarınca, daha önce Merkez-Çevre arasında tanımlanan ilişki bozulmaya ve şekil değiştirmeye başlamıştı. ​
  
 [[akımlar:​Görsel Şiir]] ifadesi, son yıllarda dergilerde daha çok sanki iflah olmaz bir hastalığı ya da hiç duyulmaması,​ anlatılmaması gereken bir sırrı ifşa edermiş gibi, yazarlar, şairler tarafından sitayiş ya da nefret/​kuşku/​mesafe/​şaka/​dalga geçme yollu anılıyor. Örneğin bunun [[[[bueyuek_anlatılar:​modern_tuerk_siiri|Modern Türk Şiiri]]'​ne kondurmayan da var, şiirin tanım haklarını ellerinde tuttarmışcasına,​ şiiri ipotek almaya çalışanı da var. Görsel Şiir (Vispo, Visual Poetry, Visua Poema) [[akımlar:​Somut Şiir]] yerine kullanılmaya alışılan,​ [[akımlar:​fluxus|Fluxus]] ile birlikte kendisine alan bulan bir poetika ürünüdür. Bunun bir "​tür"​ olduğunu söylemek baştan [[akımlar:​Fluxus]] konusuna aşırı yabancı olduğunu belgelemek olacağı için, bu hataya düşülmemelidir. Çünkü Fluxus, Modern Anlatı'​dan ötede kurulan bir başka anlatının çocuğudur(([[kavramlar:​tablolar:​modernizm_postmodernizm_arasındaki_sematik_farklar|Modernizm Postmodernizm Arasındaki Farklar]]))Modern. Türk Şiiri, [[akımlar:​Fluxus]] ya da [[akımlar:​Dada]] gibi konulara uzak duran şairlerle doludur. Çünkü bunlar, şiirimizin [[Apollonesk]] tarafı ile çatışan, [[Diyonizyak]] konulardır. ​ [[akımlar:​Görsel Şiir]] ifadesi, son yıllarda dergilerde daha çok sanki iflah olmaz bir hastalığı ya da hiç duyulmaması,​ anlatılmaması gereken bir sırrı ifşa edermiş gibi, yazarlar, şairler tarafından sitayiş ya da nefret/​kuşku/​mesafe/​şaka/​dalga geçme yollu anılıyor. Örneğin bunun [[[[bueyuek_anlatılar:​modern_tuerk_siiri|Modern Türk Şiiri]]'​ne kondurmayan da var, şiirin tanım haklarını ellerinde tuttarmışcasına,​ şiiri ipotek almaya çalışanı da var. Görsel Şiir (Vispo, Visual Poetry, Visua Poema) [[akımlar:​Somut Şiir]] yerine kullanılmaya alışılan,​ [[akımlar:​fluxus|Fluxus]] ile birlikte kendisine alan bulan bir poetika ürünüdür. Bunun bir "​tür"​ olduğunu söylemek baştan [[akımlar:​Fluxus]] konusuna aşırı yabancı olduğunu belgelemek olacağı için, bu hataya düşülmemelidir. Çünkü Fluxus, Modern Anlatı'​dan ötede kurulan bir başka anlatının çocuğudur(([[kavramlar:​tablolar:​modernizm_postmodernizm_arasındaki_sematik_farklar|Modernizm Postmodernizm Arasındaki Farklar]]))Modern. Türk Şiiri, [[akımlar:​Fluxus]] ya da [[akımlar:​Dada]] gibi konulara uzak duran şairlerle doludur. Çünkü bunlar, şiirimizin [[Apollonesk]] tarafı ile çatışan, [[Diyonizyak]] konulardır. ​
Satır 25: Satır 25:
 Özetle, 2004 yılından bu yana yapılan şeyleri, derleyip, toparlamak ve bir anlamda dağıtmak için bu çalışma yapılıyor. Özetle, 2004 yılından bu yana yapılan şeyleri, derleyip, toparlamak ve bir anlamda dağıtmak için bu çalışma yapılıyor.
  
-=== Hars'​ta neler olup bitiyor.. === 
  
-{{rss>​http://​poetikhars.com/​blog/​feed 5 author date 1h }} 
wiki/araclar/hakkinda.1351854088.txt.gz · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:22 (Dışarıdan düzenle)