Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


wiki:araclar:hakkinda

Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
Sonraki sürüm
Önceki sürüm
wiki:araclar:hakkinda [2013/03/27 13:44]
admin
wiki:araclar:hakkinda [2021/07/28 12:24] (mevcut)
Satır 19: Satır 19:
  
  
-Zinhar'​dan poetikhar(s) evrilen dergi, matbu ortam ile internet mecrasını birlikte kullanabilme özgürlüğüne de sahipti. İnternet ve Edebiyat ilişkisinin,​ Türkiye'​de İnternet kullanımın başlamasından bu yana bir şikayet konusu olması ve mecraların güvenirliğinin bir bahane olarak ortaya sürülmesi,​ Şiir'​in,​ ilk kez internet ile birlikte, okurunun zihin dünyasına yakın halde sunumunu getiriyordu. Böylece şiir, bugüne kadar kendisine kurduğu Şiir Kamusu'​nun kuralları ve çitleri dışında, vahşi bir hayata başlıyordu. Bu karşılaşmadan sonra görüldü ki, Şiir'​in kendisine yarattığı ve şairler aracılığı ile sürdürdüğü Rüya, sona ermiştir. Düş bozumu gerçekleştikçe,​ mikro siyaset uyarınca, daha önce Merkez-Çevre arasında tanımlanan ilişki bozulmaya ve şekil değiştirmeye başlamıştı. ​[[Kısa Tarihçe|devamı...]]+Zinhar'​dan poetikhar(s) evrilen dergi, matbu ortam ile internet mecrasını birlikte kullanabilme özgürlüğüne de sahipti. İnternet ve Edebiyat ilişkisinin,​ Türkiye'​de İnternet kullanımın başlamasından bu yana bir şikayet konusu olması ve mecraların güvenirliğinin bir bahane olarak ortaya sürülmesi,​ Şiir'​in,​ ilk kez internet ile birlikte, okurunun zihin dünyasına yakın halde sunumunu getiriyordu. Böylece şiir, bugüne kadar kendisine kurduğu Şiir Kamusu'​nun kuralları ve çitleri dışında, vahşi bir hayata başlıyordu. Bu karşılaşmadan sonra görüldü ki, Şiir'​in kendisine yarattığı ve şairler aracılığı ile sürdürdüğü Rüya, sona ermiştir. Düş bozumu gerçekleştikçe,​ mikro siyaset uyarınca, daha önce Merkez-Çevre arasında tanımlanan ilişki bozulmaya ve şekil değiştirmeye başlamıştı. ​
  
 [[akımlar:​Görsel Şiir]] ifadesi, son yıllarda dergilerde daha çok sanki iflah olmaz bir hastalığı ya da hiç duyulmaması,​ anlatılmaması gereken bir sırrı ifşa edermiş gibi, yazarlar, şairler tarafından sitayiş ya da nefret/​kuşku/​mesafe/​şaka/​dalga geçme yollu anılıyor. Örneğin bunun [[[[bueyuek_anlatılar:​modern_tuerk_siiri|Modern Türk Şiiri]]'​ne kondurmayan da var, şiirin tanım haklarını ellerinde tuttarmışcasına,​ şiiri ipotek almaya çalışanı da var. Görsel Şiir (Vispo, Visual Poetry, Visua Poema) [[akımlar:​Somut Şiir]] yerine kullanılmaya alışılan,​ [[akımlar:​fluxus|Fluxus]] ile birlikte kendisine alan bulan bir poetika ürünüdür. Bunun bir "​tür"​ olduğunu söylemek baştan [[akımlar:​Fluxus]] konusuna aşırı yabancı olduğunu belgelemek olacağı için, bu hataya düşülmemelidir. Çünkü Fluxus, Modern Anlatı'​dan ötede kurulan bir başka anlatının çocuğudur(([[kavramlar:​tablolar:​modernizm_postmodernizm_arasındaki_sematik_farklar|Modernizm Postmodernizm Arasındaki Farklar]]))Modern. Türk Şiiri, [[akımlar:​Fluxus]] ya da [[akımlar:​Dada]] gibi konulara uzak duran şairlerle doludur. Çünkü bunlar, şiirimizin [[Apollonesk]] tarafı ile çatışan, [[Diyonizyak]] konulardır. ​ [[akımlar:​Görsel Şiir]] ifadesi, son yıllarda dergilerde daha çok sanki iflah olmaz bir hastalığı ya da hiç duyulmaması,​ anlatılmaması gereken bir sırrı ifşa edermiş gibi, yazarlar, şairler tarafından sitayiş ya da nefret/​kuşku/​mesafe/​şaka/​dalga geçme yollu anılıyor. Örneğin bunun [[[[bueyuek_anlatılar:​modern_tuerk_siiri|Modern Türk Şiiri]]'​ne kondurmayan da var, şiirin tanım haklarını ellerinde tuttarmışcasına,​ şiiri ipotek almaya çalışanı da var. Görsel Şiir (Vispo, Visual Poetry, Visua Poema) [[akımlar:​Somut Şiir]] yerine kullanılmaya alışılan,​ [[akımlar:​fluxus|Fluxus]] ile birlikte kendisine alan bulan bir poetika ürünüdür. Bunun bir "​tür"​ olduğunu söylemek baştan [[akımlar:​Fluxus]] konusuna aşırı yabancı olduğunu belgelemek olacağı için, bu hataya düşülmemelidir. Çünkü Fluxus, Modern Anlatı'​dan ötede kurulan bir başka anlatının çocuğudur(([[kavramlar:​tablolar:​modernizm_postmodernizm_arasındaki_sematik_farklar|Modernizm Postmodernizm Arasındaki Farklar]]))Modern. Türk Şiiri, [[akımlar:​Fluxus]] ya da [[akımlar:​Dada]] gibi konulara uzak duran şairlerle doludur. Çünkü bunlar, şiirimizin [[Apollonesk]] tarafı ile çatışan, [[Diyonizyak]] konulardır. ​
wiki/araclar/hakkinda.1364377446.txt.gz · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:22 (Dışarıdan düzenle)