Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


dergiler:291

291

Tarih Aralığı : (Mart 1915-Şubat 1916)1)

no.5/6 ((New York, July-August 1915) source: International Dada Archive

Toplam Sayı: 12

Sayfa Sayısı: 4-6 arası

Editörler: Paul B. Haviland, Marius de Zayas and Agnes Ernst Meyer

Adres: 291 Fifth Avenue. New York 1915-1916.

Modern sanat dergileri arasında özgün bir yere sahiptir ve kendi alanındaki ilk sanatsal dergidir. Aynı zamanda Dada Estetiğinin Amerika'da ilk ifade edilişidir. Aslında, Proto-dada, (dada avant la lettre) 1916 yılında Zürih'te zaten başlamıştı. Öncesinden söz edilecekse belki sadece Arthur Cravan'ın kısa süreli yayını “Maintenant” için belki pre-dada niteliği taşıyan periyodik bir yayındı denilebilir.

291'in esin kaynaklarından birisi de Guillaume Apollinaire'in 1912 yılında arkadaşlarıyla birlikte Paris'te kurduğu Les Soirées de Paris'tir. 291, tarihsel olarak bakıldığında Alfred Stieglitz'in Camera Work'uyla Francis Martinez Picabia'nın 391'i arasında bir link olduğu da söylenebilir.

100 adedi özel baskı 1000 tanesi de olağan baskı olmak üzere yayınlanan 291, finansal açıdan, kağıt üstünde 8 abonesi ve 100 dergi satışıyla başarısızlığa uğramıştır. Stieglitz sonunda elinde kalan dergileri bir kağıt toplayıcısına 5. 80 $'a satmıştır.

291'in görsel şiir açısından ayrıca önemi Amerika'ya görsel şiirin bu dergi aracılığıyla tanıtılmış olmasıdır.

Bkz.

dergiler/291.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)