Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:tablolar:modernizm_postmodernizm_arasındaki_sematik_farklar

Modernizm Postmodernizm Arasındaki Şematik Farklar

Ihab Hassan tarafından oluşturulan modernizm ve postmodernizm arasındaki farkları, edebiyat/sanat üzerinden değerlendiren tablo. Tablo, 1982 yılında yayınlanan “Toward a Concept of Postmodernism” 1) denemesinde yer alır. 2)

Modernizm Postmodernizm
Romantizm/simgecilik Parafizik/Dadacılık
Form (birleştirici, kapalı) Antiform (ayırıcı, açık)
Amaç Oyun
TasarımRaslantı
HiyeraşiAnarşi
Hakimiyet / logosTükenme/ sessizlik
Sanat nesnesi / bitmiş yapıt Süreç / performans / sessizlik
Mesafe Katılım
Yaratma / bütünselleştirme / sentez Yaratmayı imha / yapıbozum / antitez
Mevcudiyet Yokluk
Merkezlendirme Dağılma
Tür / sınır Metin/ metinlerarası
Semantik Retorik
ParadigmaSentagma
HipotaksiParataksi
MecazMecazı Mürsel
SeçmeBileşim
Kök / derinlik Rizom / yüzey
Yorum / okuma Yoruma karşı/yanlış okuma
Gösterilen Gösteren
Okunaklı (okuyucuvari) Yazılabilir (yazarvari)
Anlatı / büyük tarih Anlatı karşıtı / küçük tarih
Ana kod İdiyolekt (kişisel dil)
BelirtiArzu
TürMutasyona uğramış
Tenasül uzuvları / fallik Çok biçimli / androjen
ParanoyaŞizofreni
Tanrı babaRuhülkudüs
Metafizikİroni
BelirlenmişlikBelirsizlik
Aşkınlıkİçkinlik
kavramlar/tablolar/modernizm_postmodernizm_arasındaki_sematik_farklar.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)