Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:tablolar:soezlue_kueltuer_yazılı_kueltuer_arasındaki_farklar

Sözlü Kültür Yazılı Kültür Arasındaki Farklar

Gonca Gökalp Alpaslan (XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002)

Sözlü Kültür Yazılı Kültür
- Ritüelin bir parçasıdır, ondan kaynaklanır. - Sözlü kültürden sonra doğmuştur.
- Önce sözlü kültür doğmuştur. - Yapaydır; yazı bir teknolojidir.
- Doğaldır. - Yazılıdır.
- Sözlüdür.. - Belirli bir yazarı vardır.
- Yazarı yoktur, anonimdir. - Metne bağlıdır.
- Metinsizdir. - Yazı yoluyle aktarılır.
- Ağızdan ağıza aktarılır, sözlü ezbere dayalıdır. - Okuru değişebilirse de metin değişmez.
- Değişebilir, çeşitlenebilir, sürekli akış ve dolaşım halindedir. - Bireysel belleğe dayalıdır.
- Toplumsal belleğe dayalıdır. - İki eyleyeni vardır: yazar ve okur.
- İki eyleyeni vardır: İcracı ve dinleyici. - Yazar ve okur arasında varsayılmış (kurgulanmış) bir iletişim vardır.
- İcracı ve dinleyici arasında canlı iletişim vardır. - Özdeşleşme kırılır.
- Dinleyicinin duygusal olarak olayla ve kahramanla özdeşleşmesi (mimesis) esastır: hazzı yaratan budur. - Üreten yalnızdır.
- Üreten yalnız değildir. - Anlatının istenen bölümüne istenilen sıktıkta ve yoğunlukta geri dönülebilir.
- Eleştirme, yeniden okuma vs. gibi amaçlarla anlatının başına geri dönmek mümkün değildir.- Göze dayalıdır.
- Sese dayalıdır.- Kişileri bireyleştiricidir; içseldir.
- Beden dili devreye girer.- Kişiyi kendi iç dünyasına döndürür.
- Bireyleri bireyleştiricidir; toplumsaldır.- Kalıpları yoktur; daha çeşitli ve esnektir.
- Kişileri daha az içine kapalı, dış dünyayla ve topluma açık kılar.- Soyuttur.
- Kalıplıdır. - Çözümeleme ve irdeleme vardır.
- Tekrar ve ritm esastır.
- Somut duruma bağlıdır.
- Çözümleme, irdeleme yoktur.
kavramlar/tablolar/soezlue_kueltuer_yazılı_kueltuer_arasındaki_farklar.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)