yazılı kültür etiketi ile yaftalanmış yazılar

Balık ve Herşey İçin Teşekkürler!

Bazen düşünüyorum da, biz bu "şiir şöyle şöyle bir söz sanatıdır" filan gibi bir tanımlamaya fazla mı bel bağlamaktayız? Çünkü, dilimizde Söz olarak belirtilmiş şeyin (kelam, deyiş, deyi, söz, laf vb.) bir torso kayması yaşadığını, Doğu ile Batı arasındaki bir geçişte, bu ifadenin, bir şekilde yerinden edildiğini söyleyebiliriz, diğer her türlü gösterge gibi.

ZİNHAR! Sürüm 2.0

Serkan Işın

Meseleyi tekrardan ayıralım ve tasnif edelim ve böylelikle kendiliğinden gelip “tasfiye olmak” istiyorum diyenlere de bir yol açmış olalım. Zinhar, Şiir Tarihini üç kaba evreye ayırmaktadır, bunlar:

1) Sözlü Kültür Şiir (insan sesi / dinleyici)
2) Yazılı Kültür Şiir (yazı / okur)
3) Basılı Kültür Şiir (ofset baskı sonrası her şey: hat, ebru, hurufilik, internet, televizyon, kayıt cihazı, video, vcd, dvd, dijital fotoğraf, gövdenin kendisi / çepeçevre izleyici)