İthal ve Defolu Ürünler Pazarı

Gediz dergisinin kış 2010 sayısı için Olcay Özmen bir soruşturma hazırlamıştı 3 sorudan oluşan. Dergi çıkmış, ben de yanıtlamıştım. Dergiye bugün bakabildim. ... Sorulardan birisi şöyle idi:

3-Şiiri dönemlere, dilimlere, yıllara ayırarak açıklamaya kalkışmak bir kolaycılığı ifade etse de; sizce 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda ülkede-insanda-ve dolayısıyla şairde/şiirde ne gibi değişimler oldu? Son 30 yıllık dönemde ortaya çıkan tabloda öne çıkan dergiler ya da şairler oldu mu? ...

Google Edebiyatı

Varlık Dergisi’nin 75. yılı nedeni ile Aralık 2008’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Aralıkta Edebiyat” sempozyumunda sunulan bildirilerden birisi.

Martin Puchner’in “Dünyasal Edebiyat” adlı bildirisinden bir bölüm:

"Varsa yoksa kadınlık halleri" ya da ne o klasik şiirden esintiler

Mühür Dergisi'nde Fırat, Fedai ile bir uzun söyleşi yapmış. "Neo Klasik Şiir, Evet" Ben ancak okuyabildim. Baştan başa okunası... Ama kadın şairlerle ilgili şu bölüm birinci dereceden bir yanık gibi duruyor: ... ... ... Fırat: 2000’lerden bu yana, dedin; sözümona avangartlardan bıkıldı. Sanki öyle değilmiş gibi… ... Fedai: Biliyorsun ben, yazdığım bir yazının başlığını “Modern Şiiri Uğurladıktan Sonra Sakalımızı Kesmeliyiz” koydum. Modern şiiri uğurlamak postmodern bir zihniyetle şiir yazmak olmamalıydı ama oldu.

İstanbul telefonlara çıkmıyor

Osman Özbahçe, Gerçek Hayat dergisinde yazmış, Mustafa Celep dünyabizim'e haber yapmış: ... ... Düşünce dergisi yok

80’lerden sonra düşünce dergilerinin yerini edebiyat dergilerinin aldığı görüşünde Özbahçe. ‘Bugün, özellikle İslamcıların, bir tane bile düşünce dergisi yok.’ Düşünce dergilerinin yokluğunun sebebini de siyasetten uzak durma kompleksi olarak belirliyor yazar. Yine de tartışmaya açık bir görüş. ... Dergilere özgü fark ortadan kalktı