Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:devletin_edebiyata_tesvik_vermesi

Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi Hakkındaki Yönetmelik

14 Mart 2012 ÇARŞAMBA tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe giren yönetmelik 1). Yönetmeliğin amacı, şöyle belirlenmiş;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk edebiyatının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında özgün edebî eser üretecek yazar veya yazarlara projeleri karşılığında maddi teşvik verilmesinin usul ve esaslarını belirlemek, Edebiyat Eserleri Teşvik Projesi Danışma ve Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”
kavramlar/devletin_edebiyata_tesvik_vermesi.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)