Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kavramlar:phonapoeia_melopoeia_logopoeia

Phonapoeia, Melopoeia, Logopoeia

Ezra Pound'un 1917 yılında Little Review dergisinde yayınladığı Loy ve Marianne Moore şiirleri1) için yazdığı eleştiride ortaya attığı ve Eski Yunancadan ürettiği kavramlardır. Üç kavram daha sonra ABC of Reading kitabında özetlenmiştir. Buna göre;

Phonapoeia (Görüngü-Şiir)2);

Hareketli ya da durgun nesneyi, görsel tahayyüle atmak, fırlatmak;

Melopoeia (Şarkı-Şiir)3);

Duygusal (emotional) ilintileri (correlation) ses ve konuşma ritmi ile uyarmak (induce)

Logopoeia (Mantık-Şiir)4)

Kullanılan kelime ya da kelime grupları ilişkili olarak alıcının bilincinde kalan, (duygusal ya da entelektüel) bağlantıları her iki efekt ile harekete geçirmek 5)

şeklinde tanımlanmıştır6)

2) , 3) , 4)
Orhan Koçak, Şiirin Sesi ve Eleştiri, Sombahar Sayı 15
6)
Ezra Pound, ABC Of Reading, Chapter 8
kavramlar/phonapoeia_melopoeia_logopoeia.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:23 (Dışarıdan düzenle)