Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


wiki:bibliografya

Bibliografya

1990 yılından bu yana Türkiye'de “Görsel+Şiir” konulu yayınların bir listesini derlemeyi planlıyoruz. Eğer elinizde böyle bir listeye girebileceğinizi düşündüğünüz bir yazı ya da yazı bilgisi var ise, lütfen listeye ekleyiniz.

Not: Bu listede yer alan yazıları derlerken “iyi” ya da “kötü” ayrımı yapmadım. Listede büyük oranda görsel şiir konusunu anlamaya çalışan yazılar var. Fakat “kelime bazında” sadece görsel şiir lafı geçtiği için de listeye alınanlar mevcut1).

Yayınlar

 • A. Görkem Userin, Sözden Göze Evrilen Şiir, Karagöz Edebiyat, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 51-52, ISSN: 130881241
 • Ahmet Bozkurt, UT PİCTURE POĒSİS: ŞİİRİN GÖRME BİÇİMİ, Hece, Sayı: 142,Ekim 2008 s. 40-51 2)
 • Ali Ömer Akbulut, Baş Göz Üstüne: “Görsel şiir” için zemin yoklamaları, Merdivenşiir, Sayı: 8, Nisan- Mayıs 2006 3)
 • Ali Ömer Akbulut, Söylenemeyen seslerin gösterilmesi, poetikhars 4)
 • Ali Ömer Akbulut, Dil döndürme, Yumuşakge, Sayı: 5, Ocak 2010 s. 66 5)
 • Ayşegül Tözeren, Lütfen Dokunun, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 47-48, ISSN:1303-8397
 • Barış Çetinkol, Görsel Şiir Kente Girerken, sonAT, Sayı: 3, Bahar 2009, S.22-23
 • Barış Çetinkol, İnternette Şiir Belleği, sonAT, Sayı: 2, Yaz 2008, s.13-17
 • Barış Çetinkol, Lütfen Okura Klişe Vermeyin, Yiyor, sonAT, Sayı: 1, Bahar 2010, s. 17-23
 • Barış Çetinkol, Serkan Işın'la Söyleşi, Ş Şiir Dergi, Sayı: 1, Güz 2009, s. 10-17
 • Barış Özgür, hasbihal, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 155-159, ISSN: 1305-1989
 • Clemente Padin, Görsel Şiir: Dillerin Kavşağı, Yasakmeyve, Sayı: 10, Ekim 2004, s. 96, ISSN:1303-8397
 • Derek Beaulieu, Sözcüklerden Sonra Sonsöz: Somut Şiire Doğru Notlar, Türkçesi: Suzan Sarı, poetikhars, 6)
 • Derya Önder, Dada Korkut Ne Söylüyor?, Radikal Kitap Eki, 18 Eylül 2009 7)
 • Efe Murad, Günümüz Yeni Türk Şiiri: Serbest Çalışmalar (içinde Serkan Işın, Dada Korkut Serisinden), Heves, Sayı: 15, Temmuz 2007, s. 40-42
 • Erhan Altan, Görsel Şiir Soruşturması, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 142, ISSN: 1305-1989
 • Eser Gümüşçü, “Dada Korkut” Yeni Okurun Peşinde, Birgün Gazetesi, 20 Temmuz 2009 8)
 • Evren Kuçlu, Şiirin Tüğün'ü, Karagöz Edebiyat, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 53-55, ISSN: 130881241
 • Filiz Bedük, Şiirde Somut ve Soyut Arayışlar Üzerine Bir Deneme, Mor Taka, Sayı:4, 2006 Kış-bahar, s. 38-42, ISBN: 975-98513-3-4/4
 • Geof Huth, Şiir, Teknoloji, İnsanlık, Tercüme: Deniz Tuncel, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 16-17, ISSN: 130881241
 • Gonca Gökalp Alpaslan, Şiirde Görsellik ve Türk Şiirinde Görsel Öğeler, Sombahar dergisi, 1994 (?), ISSN:1300-1310
 • Gonca Gökalp Alpaslan, Türk Edebiyatında Somut(Görsel) Şiir, Türkbilig, 2005 9)
 • Gökçen Ertuğrul, İmkân Olarak Görsel Şiir: Başlangıç Düşünceleri, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 35-41, ISSN:1303-8397
 • Gülseli İnal, Tarık Günersel Etika'sı ve Estetiği, Sombahar dergisi, Ocak Şubat 1995, Sayı:27, ISSN:1300-1310
 • Hakan Şarkdemir ile Söyleşi, Görsel versus Konvansiyonel, poetikhars 10)
 • Hasan Akay, Şiirin Sayfada Görselleşmesi, Göz(s)el Şiir ve Ötesi, poetikhars 11)
 • Hayriye Ünal, 21. Raund İçin Projeler, Karagöz Edebiyat, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s. 46-53, ISSN: 130881241
 • Hayriye Ünal, Biçemler -Günümüz Şiirine Giriş-, Hece, 2007, Sayı:122, ISSN:1301-210X 12)
 • Hayriye Ünal, Görsel Şiir, Şair-Okur İlişkisinde Yeni Bir Olanak mı?, Varlık, Ekim 2007 -Kültür Gündemi 13)
 • Helen White ile Ana Akım Dışı Şiir Üzerine, Orda Bir Şair Var Uzakta - Söyleşi: Serkan Işın, Karagöz Edebiyat, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 32-33, ISSN: 130881241
 • Hüseyin Cöntürk, Deformasyonu Haklı Kılan (Alıntı), poetikhars 14)
 • Jim Leftwich, Öznel Asemik Kaziyeler,Türkçesi: Suzan Sarı, Monokl, Sayı: 2
 • Kitasono Katue, Plastik Şiir İçin Manifesto, Tercüme: Ayşegül Tözeren, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 18-19, ISSN: 130881241
 • Klaus Peter Dencker, Elektronik Geleceğe Bir Bakışla Somut Şiirden Görsel Şiire, Tercüme: Gözde Karabalık, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 26-32, ISSN: 130881241
 • Komninos Zervos, İnternetteki Tekno-Edebiyatlar, Yasakmeyve, Sayı: 10, Ekim 2004, ISSN: 1303-8397
 • Komninos Zervos, Komninos Manifesto 2003, Yasakmeyve, Sayı: 10, Ekim 2004, ISSN: 1303-8397
 • Necmiye Alpay, Hayalgücü-∞ Özel Bölüm: Tarık Günersel, Sombahar dergisi, Ocak Şubat 1995, Sayı:27, ISSN:1300-1310 15)
 • Makine Şiir Hakkında. Şairlerin Yıkımı İçin Manifesto Türkçesi: Suzan Sarı, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 46, ISSN:1303-8397
 • Marcos Novak, Next Babylon: Isınma Turu Kazaları, Türkçesi: Suzan Sarı, Monokl, Sayı: 2 16)
 • Mehmet Öztek, Dilin Dili Olunca: poetikhar(s), ücra ve heves, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 149-150, ISSN: 1305-1989
 • Michel Foucault, Klee, Kandinsky, Magritte, poetikhars, 17)
 • Murat Üstübal, Görsel Şiir Üzerine, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 143-148, ISSN: 1305-1989 18)
 • Murat Üstübal, e-Millet Çağında Şiir, Karagöz Edebiyat, Nisan-Mayıs-Haziran 2009, s. 24-27, ISSN: 13081241
 • Murat Üstübal, Deneysel Şiir Bizim Neyimiz Oluyor?, Karagöz Edebiyat, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, s. 31-34, ISSN: 13081241
 • M.Kayahan Özgül, Figüratif Şiir, Sonsuzluk ve Bir Gün, 2005, Sayı:3, ISSN: 1305-4317
 • Oktay Taftalı, Tarık Günersel Şiirinde Fenomolojik İlgi, Sombahar dergisi, Ocak Şubat 1995, Sayı:27, ISSN:1300-1310
 • Osman Özbahçe, Karşılıksız Çek, Karagöz Edebiyat, Eylül-Ekim 2008, s. 18-22, ISSN: 13081241
 • Osman Özbahçe, Uzun Sürecek Kuşak, Karagöz Edebiyat, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s. 69-81, ISSN: 13081241
 • Ömer Şişman, Geleceğin Haritayalcilerine Naçizanekdotlar, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 136-139, ISSN: 1305-1989
 • Özer Şenödeyici, Osmanlıda Görsel Şiir II, Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 4,19)
 • Özer Şenödeyici, Osmanlıda Görsel Şiir III, Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, 20)
 • Philadelpho Menezes, Göstergelerarası Şiir: Kültürün Teknolojikleşmesinde Görsel ve Sessel Şiir, Türkçesi: Suzan Sarı, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 49-51, ISSN:1303-8397
 • Philadelpho Menezes, Görsel Şiirden Sesli Şiire: Sözcüğün Teknolojikleşmesi, Türkçesi: Suzan Sarı, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 52-55, ISSN:1303-8397
 • Serkan Işın, Akım mı, Akın mı Yoksa Yolun Sonu mu?, dadamatik 21)
 • Serkan Işın, Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 21-22, ISSN: 13081241
 • Serkan Işın, Bilgisaymak ve Şiir, dadamatik 22)
 • Serkan Işın, Elmalı Kek ve Gelecek, Hece, Sayı: 125, Mayıs 2007, s. 111-115 ISSN: 1301-210X
 • Serkan Işın, Görsel Şiir'de Zor Dönemeç, dadamatik 23)
 • Serkan Işın, İlhan Berk'in Evi Ve/ri Irmağı Üzerine, Sanat Dünyamız, Sayı: 102, Bahar 2007, s. 4-5, ISSN: 1300-2740 24)
 • Serkan Işın, Matrix'te Neden Hiç Şiir Yok?, Yasakmeyve, Sayı:10, Ekim 2004, S.60-64, ıssn:1303-8397
 • Serkan Işın, Nostalji ve Birikmiş Görsel Enerji, Yasakmeyve, Sayı:14, Mayıs-Haziran 2005, s. 76-80, ISSN: 1303-8397
 • Serkan Işın, Öğütülmemiş Makina Dili, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 151-154, ISSN: 1305-1989 25)
 • Serkan Işın, Paralel Evrende şu anda bir salise bile geçmemiş olmalı, e-metin 26)
 • Serkan Işın, Semiyotik Gerilla Savaşı: Görsel Şiir, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 42-43, ISSN:1303-8397 27)
 • Serkan Işın, Sözlü Kültür, Yazılı Kültür, Basılı Kültür, Hece, 2007, Sayı:122, ISSN:1301-210X
 • Serkan Işın, Sözlü Yazılı Kültürden Basılı Kültüre, poetikhars, 28)
 • Serkan Işın, Şiir Tarihi Üzerine, Yasakmeyve, Sayı: 24, Ocak-Şubat 2007, s. 81-82, ISSN: 1303-8397
 • Suzan Sarı, Finding Beauty in the Dissonance, poetikhars 29)
 • Suzan Sarı, Nasıl ve Yazı Karakterleri, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 44-45, ISSN:1303-8397
 • Süreyyya Evren, 80'li Yıllar Şiiri (içinde, Günümüz Görsel Şiiri), Yasakmeyve, Sayı: 28, Ekim 2007, s. 67-80, ISSN: 1303-8397
 • Teemu Ikonen, Avangard Şiirdeki Hareketli Metinden, Metinsel Bir Hareket Poetikasına Doğru, Türkçesi: Salih Özer, Hece, Sayı:121, Nisan 2006, ISSN:1301-210X
 • Tunç, Gökhan, Çağdaş Türk Edebiyatında Görsel Şiir, bilig / BAHAR 2015 / SAYI 73 / sayfa 249-270
 • Türkiye Şiirinde Bugün Eksikliği Çekilen Nedir? (Şiir Üzerine Bir Workshop Denemesi) (Katılanlar: Enis Akın, Osman Çakmakçı, Ayhan Kurt, Serkan Işın, Tarık Günersel, Utku Özmakas, Şakir Özüdoğru), Siyahi Kültür Dergisi, Sayı:4, Mayıs-Haziran 2005, s. 30-39, ISSN: 1305-1989
 • Utku Özmakas, Görsel Şiir Soruşturması, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 141, ISSN: 1305-1989
 • Yavuz Altınışık, Endüstriyel Şiirin Mekanik Dili, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 34-35, ISSN: 13081241

Dergiler

 • Dosya Konusu: Avant-gardizm, Somut ve Soyut Şiirin Neliği, İnternette Edebiyatın Olanakları, Mor Taka, Sayı:4, 2006, ISBN 975-98513-3-4
 • Dosya Konusu: Deneysel Edebiyat, Kitap-lık, Sayı:60, ISSN: 13000586
 • Dosya Konusu: Görsel Şiir, Yasakmeyve, Sayı 28, Eylül-Ekim 2007, ISSN:1303-8397
 • Dosya Konusu: Görsel Şiir Soruşturması, Siyahi Kültür Dergisi, Sayı:8, Güz 2006, ISSN: 1305-1989
 • Dosya Konusu: Görsel Şiir, Şair-Okur İlişkisinde Yeni Bir Olanak mı?, Varlık, Sayı:1200, Ekim 2007, ISSN:1300-1728 (Katılanlar: Veysel Çolak, Metin Cengiz, Abdulkadir Budak, Enis Akın, Hayriye Ünal, Serkan Işın)
 • Dosya Konusu: Şiir ve Teknoloji: Teknoloji Bunun Neresinde, Karagöz Edebiyat, Sayı:5, ISSN:1308-1241
 • Dosya Konusu: Şiir ve Görsellik, Hayal Dergisi, Sayı:21 30)
 • Dosya Konusu: Tekno-Edebiyat, Yasakmeyve, Sayı:10, Ekim 2004, ISSN:1303-8397
 • Dosya Konusu: Ten Turkish Visual Poets, Trickhouse, Küratör: Nico Vassilakis, Sayı 15, 201231)
 • Dosya Konusu: Türkiye'de Deneysel ve Görsel Şiir, Kurşunkalem, Sayı:24, Temmuz-Ağustos 2013
 • Dosya Konusu: Dijital Sayısal Kültür, Hece, Sayı: 234,235,236, Temmuz Ağustos 2016
 • Dosya Konusu: Serkan Işın ile Şiire, Görsel Şiir'e Dair Söyleşi , Hece, Sayı: 264, Aralık 2018

Kitaplar

 • Açık Yapıt, Umberto Eco, Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay, Can Yayınları, İstanbul, 2000, ISBN: 978-975-844-6-89
 • Avangard Kuramı, Peter Bürger, Türkçesi: Erdal Özbek, 5. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, ISBN: 978-975-050-1913
 • Compact Risk, Oğuzhan Akay, Altıkırkbeş Yayınları, 1994, İstanbul
 • Cumhuriyet Döneminde Resim Edebiyat İlişkisi, Hatice Bilen Buğra, Ötüken, 2000, ISBN: 975-437-350-7
 • Dada Korkut, Serkan Işın, Ebabil Yayınları, 2009, Ankara, ISBN: 978-9944-446-59-4 32)
 • Haplayın Şunu Feodal, Liman Mehmetcihat, Ebabil Yayınları, 2013, Ankara, ISBN: 9944446860 33)
 • Dada Manifestoları, Türkçesi: Melis Oflas, 2. Basım, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul,2008, ISBN: 978-975-279-08-45
 • Duyguötesi Toplum, Stjepan G. Mestrovic, Türkçesi: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999, ISBN: 975-539-263-7
 • Enformasyon Bombası, Paul Virilio, Türkçesi: Kaya Şahin, Metis Yayınları, 2003, ISBN: 975-342-413-2
 • Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Prof. Dr. Nuray Yıldız, Türk Tarih Kurumu, 2000, Ankara, ISBN: 975-16-1242-X
 • Gelenekle Deney, Haz. Erhan Altan-Thomas Eder, Pan/Heves Kitaplığı, 2008, İstanbul, ISBN: 9944-396-41-7
 • Görsel Düşünme, Rudolf Arnheim, Metis Kitap, 2007,İstanbul, ISBN: 978-975-342-58-72
 • Görüntülerin Yazgısı, Jacques Ranciere, Versus Kitap Yayınları, 2008, İstanbul, ISBN: 978-994-498-97-94
 • Gutenberg Galaksisi ve Tipografik İnsanın Oluşumu, Marshall McLuhan, 2. Basım, YKY, 2007, İstanbul, ISBN: 978-975-080-23-62
 • Gürültülü Kağıtlar, Serkan Işın, Yasakmeyve Sayı 28 ile ek olarak verildi.
 • Güzel Boşluk, Enis Akın, Yasakmeyve Yayınevi, 2008, İstanbul, ISBN: 9756198506 34)
 • Harflerin İlmi, İbn Arabi, Asa Yayınevi, ISBN: 975 814 913X 35)
 • Hız ve Politika, Paul Virilio, Türkçesi: Meltem Cansever, Metis Yayınları, 1998, İstanbul, ISBN: 975-342-209-1
 • İmgenin Pornografisi, Zeynep Sayın, 2. Basım, Metis Yayınları, 2009, İstanbul, ISBN: 978-975-342-38-54
 • İmgelem, Maurizio Ferraris, Türkçesi: Fırat Genç, Dost Kitabevi Yayınları, 2008, Ankara, ISBN: 978-975-298-373-1
 • İmkansızın Politikası - İsyanla Bağlanma Arasında Entelektüel, Jean-Michel Besnier, Türkçesi: Işın Gürbüz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996, ISBN: 975-539-107-X
 • Kul Hakkı Kulak Arkası, Hakan Şarkdemir, Ebabil Yayınları, 2011, Ankara, ISBN: 9944446730 36)
 • Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Emre Becer, 2. Basım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ISBN: 978-975-298-33-59
 • Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Malcolm Barnard, Türkçesi: Güliz Korkmaz, Ütopya Yayınevi, İstanbul, ISBN: 978-975-838-25-38
 • Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojikleşmesi, Walter J. Ong, Metis Yayınları, Türkçesi: Sema Postacıoğlu Banon, ISBN: 9753420749 37)
 • Şiirimizde Manifestolar, Necmi Selamet, İlya Yayınları, İzmir, Eylül 2007, ISBN: Yok, belirtilmemiş.38)
 • Şiirimizde Milenyum Kuşağı, Utku Özmakas, Pan/Heves Kitaplığı, 2008,İstanbul, ISBN:9944-396-42-4
 • T.A.Z: Geçici Otonom Bölge, Ontolojik Anarşi, Şiirsel Terörizm, Hakim Bey, Türkçesi: İnan Aru, Altıkırkbeş Yayınları, 2009, İstanbul, ISBN: 978-975-279-09-41
 • Teknik ve Dönüş, Martin Heidegger, Türkçesi: Necati Aça, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998, ISBN: 975-7298-26-3
 • Tipografinin Temelleri, N. Kemal Sarıkavak, Doruk Yayınları, 1997, Ankara, ISBN: 978-975-553-18-16
 • Tüğün, Serkan Işın, Ebabil Yayınları, 2007, Ankara, ISBN: 978-9944-446-25-9
 • Yazı Kitabı, Carl Faulmann, İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, ISBN: 9754582661
 • Yazınsal İletişim, Hans Dieter Zimmermann, Türkçesi: Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi, 2001, Konya, ISBN: 975-8156-30-6
 • The Last Vispo Anthology, Crag Hill & Nico Vassilakis, 2010?, ISBN:? 39)
 • Şiir ve Somut Şiir Ayrımında Şiirin Tanımına Doğru, Mustafa Durak, 1993, ISBN:? 40)
 • The New Concrete: Visual Poetry in the 21st Century , Victoria Bean and Chris McCabe, 2015, ISBN: 978 1 85332 328 7 41)
 • Kavramlar ve Kuramlarla Modern Türk Şiiri İncelemleri, Gökhan Tunç, 2018, ISBN:978-605-68645-3-7 42)
wiki/bibliografya.txt · Son değiştirilme: 2021/07/28 12:24 (Dışarıdan düzenle)