Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


wiki:bibliografya

Bu, dökümanın eski bir sürümüdür!


Bibliografya

1990 yılından bu yana Türkiye'de “Görsel+Şiir” konulu yayınların bir listesini derlemeyi planlıyoruz. Eğer elinizde böyle bir listeye girebileceğinizi düşündüğünüz bir yazı ya da yazı bilgisi var ise, lütfen listeye ekleyiniz.

Yayınlar

 • A. Görkem Userin, Sözden Göze Evrilen Şiir, Karagöz Edebiyat, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 51-52, ISSN: 130881241
 • Ahmet Bozkurt, UT PİCTURE POĒSİS: ŞİİRİN GÖRME BİÇİMİ, Hece, Sayı: 142,Ekim 2008 s. 40-51 1)
 • Ali Ömer Akbulut, Baş Göz Üstüne: “Görsel şiir” için zemin yoklamaları, Merdivenşiir, Sayı: 8, Nisan- Mayıs 2006 2)
 • Ali Ömer Akbulut, Söylenemeyen seslerin gösterilmesi, poetikhars 3)
 • Ali Ömer Akbulut, Dil döndürme, Yumuşakge, Sayı: 5, Ocak 2010 s. 66 4)
 • Ayşegül Tözeren, Lütfen Dokunun, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 47-48, ISSN:1303-8397
 • Barış Çetinkol, Görsel Şiir Kente Girerken, sonAT, Sayı: 3, Bahar 2009, S.22-23
 • Barış Çetinkol, İnternette Şiir Belleği, sonAT, Sayı: 2, Yaz 2008, s.13-17
 • Barış Çetinkol, Lütfen Okura Klişe Vermeyin, Yiyor, sonAT, Sayı: 1, Bahar 2010, s. 17-23
 • Barış Çetinkol, Serkan Işın'la Söyleşi, Ş Şiir Dergi, Sayı: 1, Güz 2009, s. 10-17
 • Barış Özgür, hasbihal, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 155-159, ISSN: 1305-1989
 • Clemente Padin, Görsel Şiir: Dillerin Kavşağı, Yasakmeyve, Sayı: 10, Ekim 2004, s. 96, ISSN:1303-8397
 • Derek Beaulieu, Sözcüklerden Sonra Sonsöz: Somut Şiire Doğru Notlar, Türkçesi: Suzan Sarı, poetikhars, 5)
 • Derya Önder, Dada Korkut Ne Söylüyor?, Radikal Kitap Eki, 18 Eylül 2009 6)
 • Efe Murad, Günümüz Yeni Türk Şiiri: Serbest Çalışmalar (içinde Serkan Işın, Dada Korkut Serisinden), Heves, Sayı: 15, Temmuz 2007, s. 40-42
 • Erhan Altan, Görsel Şiir Soruşturması, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 142, ISSN: 1305-1989
 • Eser Gümüşçü, “Dada Korkut” Yeni Okurun Peşinde, Birgün Gazetesi, 20 Temmuz 2009 7)
 • Evren Kuçlu, Şiirin Tüğün'ü, Karagöz Edebiyat, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 53-55, ISSN: 130881241
 • Filiz Bedük, Şiirde Somut ve Soyut Arayışlar Üzerine Bir Deneme, Mor Taka, Sayı:4, 2006 Kış-bahar, s. 38-42, ISBN: 975-98513-3-4/4
 • Geof Huth, Şiir, Teknoloji, İnsanlık, Tercüme: Deniz Tuncel, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 16-17, ISSN: 130881241
 • Gonca Gökalp Alpaslan, Şiirde Görsellik ve Türk Şiirinde Görsel Öğeler, Sombahar dergisi, 1994 (?), ISSN:1300-1310
 • Gonca Gökalp Alpaslan, Türk Edebiyatında Somut(Görsel) Şiir, Türkbilig, 2005 8)
 • Gökçen Ertuğrul, İmkân Olarak Görsel Şiir: Başlangıç Düşünceleri, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 35-41, ISSN:1303-8397
 • Gülseli İnal, Tarık Günersel Etika'sı ve Estetiği, Sombahar dergisi, Ocak Şubat 1995, Sayı:27, ISSN:1300-1310
 • Hakan Şarkdemir ile Söyleşi, Görsel versus Konvansiyonel, poetikhars 9)
 • Hasan Akay, Şiirin Sayfada Görselleşmesi, Göz(s)el Şiir ve Ötesi, poetikhars 10)
 • Hayriye Ünal, 21. Raund İçin Projeler, Karagöz Edebiyat, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s. 46-53, ISSN: 130881241
 • Hayriye Ünal, Biçemler -Günümüz Şiirine Giriş-, Hece, 2007, Sayı:122, ISSN:1301-210X 11)
 • Hayriye Ünal, Görsel Şiir, Şair-Okur İlişkisinde Yeni Bir Olanak mı?, Varlık, Ekim 2007 -Kültür Gündemi 12)
 • Helen White ile Ana Akım Dışı Şiir Üzerine, Orda Bir Şair Var Uzakta - Söyleşi: Serkan Işın, Karagöz Edebiyat, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008, s. 32-33, ISSN: 130881241
 • Hüseyin Cöntürk, Deformasyonu Haklı Kılan (Alıntı), poetikhars 13)
 • Jim Leftwich, Öznel Asemik Kaziyeler,Türkçesi: Suzan Sarı, Monokl, Sayı: 2
 • Kitasono Katue, Plastik Şiir İçin Manifesto, Tercüme: Ayşegül Tözeren, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 18-19, ISSN: 130881241
 • Klaus Peter Dencker, Elektronik Geleceğe Bir Bakışla Somut Şiirden Görsel Şiire, Tercüme: Gözde Karabalık, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 26-32, ISSN: 130881241
 • Komninos Zervos, İnternetteki Tekno-Edebiyatlar, Yasakmeyve, Sayı: 10, Ekim 2004, ISSN: 1303-8397
 • Komninos Zervos, Komninos Manifesto 2003, Yasakmeyve, Sayı: 10, Ekim 2004, ISSN: 1303-8397
 • Necmiye Alpay, Hayalgücü-∞ Özel Bölüm: Tarık Günersel, Sombahar dergisi, Ocak Şubat 1995, Sayı:27, ISSN:1300-1310 14)
 • Makine Şiir Hakkında. Şairlerin Yıkımı İçin Manifesto Türkçesi: Suzan Sarı, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 46, ISSN:1303-8397
 • Marcos Novak, Next Babylon: Isınma Turu Kazaları, Türkçesi: Suzan Sarı, Monokl, Sayı: 2 15)
 • Mehmet Öztek, Dilin Dili Olunca: poetikhar(s), ücra ve heves, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 149-150, ISSN: 1305-1989
 • Michel Foucault, Klee, Kandinsky, Magritte, poetikhars, 16)
 • Murat Üstübal, Görsel Şiir Üzerine, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 143-148, ISSN: 1305-1989 17)
 • Murat Üstübal, e-Millet Çağında Şiir, Karagöz Edebiyat, Nisan-Mayıs-Haziran 2009, s. 24-27, ISSN: 13081241
 • Murat Üstübal, Deneysel Şiir Bizim Neyimiz Oluyor?, Karagöz Edebiyat, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, s. 31-34, ISSN: 13081241
 • M.Kayahan Özgül, Figüratif Şiir, Sonsuzluk ve Bir Gün, 2005, Sayı:3, ISSN: 1305-4317
 • Oktay Taftalı, Tarık Günersel Şiirinde Fenomolojik İlgi, Sombahar dergisi, Ocak Şubat 1995, Sayı:27, ISSN:1300-1310
 • Osman Özbahçe, Karşılıksız Çek, Karagöz Edebiyat, Eylül-Ekim 2008, s. 18-22, ISSN: 13081241
 • Osman Özbahçe, Uzun Sürecek Kuşak, Karagöz Edebiyat, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s. 69-81, ISSN: 13081241
 • Ömer Şişman, Geleceğin Haritayalcilerine Naçizanekdotlar, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 136-139, ISSN: 1305-1989
 • Özer Şenödeyici, Osmanlıda Görsel Şiir II, Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 4,18)
 • Özer Şenödeyici, Osmanlıda Görsel Şiir III, Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 6, 19)
 • Philadelpho Menezes, Göstergelerarası Şiir: Kültürün Teknolojikleşmesinde Görsel ve Sessel Şiir, Türkçesi: Suzan Sarı, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 49-51, ISSN:1303-8397
 • Philadelpho Menezes, Görsel Şiirden Sesli Şiire: Sözcüğün Teknolojikleşmesi, Türkçesi: Suzan Sarı, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 52-55, ISSN:1303-8397
 • Serkan Işın, Akım mı, Akın mı Yoksa Yolun Sonu mu?, dadamatik 20)
 • Serkan Işın, Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 21-22, ISSN: 13081241
 • Serkan Işın, Bilgisaymak ve Şiir, dadamatik 21)
 • Serkan Işın, Elmalı Kek ve Gelecek, Hece, Sayı: 125, Mayıs 2007, s. 111-115 ISSN: 1301-210X
 • Serkan Işın, Görsel Şiir'de Zor Dönemeç, dadamatik 22)
 • Serkan Işın, İlhan Berk'in Evi Ve/ri Irmağı Üzerine, Sanat Dünyamız, Sayı: 102, Bahar 2007, s. 4-5, ISSN: 1300-2740 23)
 • Serkan Işın, Matrix'te Neden Hiç Şiir Yok?, Yasakmeyve, Sayı:10, Ekim 2004, S.60-64, ıssn:1303-8397
 • Serkan Işın, Nostalji ve Birikmiş Görsel Enerji, Yasakmeyve, Sayı:14, Mayıs-Haziran 2005, s. 76-80, ISSN: 1303-8397
 • Serkan Işın, Öğütülmemiş Makina Dili, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 151-154, ISSN: 1305-1989 24)
 • Serkan Işın, Paralel Evrende şu anda bir salise bile geçmemiş olmalı, e-metin 25)
 • Serkan Işın, Semiyotik Gerilla Savaşı: Görsel Şiir, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 42-43, ISSN:1303-8397 26)
 • Serkan Işın, Sözlü Kültür, Yazılı Kültür, Basılı Kültür, Hece, 2007, Sayı:122, ISSN:1301-210X
 • Serkan Işın, Sözlü Yazılı Kültürden Basılı Kültüre, poetikhars, 27)
 • Serkan Işın, Şiir Tarihi Üzerine, Yasakmeyve, Sayı: 24, Ocak-Şubat 2007, s. 81-82, ISSN: 1303-8397
 • Suzan Sarı, Finding Beauty in the Dissonance, poetikhars 28)
 • Suzan Sarı, Nasıl ve Yazı Karakterleri, Yasakmeyve, Sayı: 28, Eylül-Ekim 2007, s. 44-45, ISSN:1303-8397
 • Süreyyya Evren, 80'li Yıllar Şiiri (içinde, Günümüz Görsel Şiiri), Yasakmeyve, Sayı: 28, Ekim 2007, s. 67-80, ISSN: 1303-8397
 • Teemu Ikonen, Avangard Şiirdeki Hareketli Metinden, Metinsel Bir Hareket Poetikasına Doğru, Türkçesi: Salih Özer, Hece, Sayı:121, Nisan 2006, ISSN:1301-210X
 • Türkiye Şiirinde Bugün Eksikliği Çekilen Nedir? (Şiir Üzerine Bir Workshop Denemesi) (Katılanlar: Enis Akın, Osman Çakmakçı, Ayhan Kurt, Serkan Işın, Tarık Günersel, Utku Özmakas, Şakir Özüdoğru), Siyahi Kültür Dergisi, Sayı:4, Mayıs-Haziran 2005, s. 30-39, ISSN: 1305-1989
 • Utku Özmakas, Görsel Şiir Soruşturması, Siyahi Kültür Dergisi, Güz 2006, Sayı 8, s. 141, ISSN: 1305-1989
 • Yavuz Altınışık, Endüstriyel Şiirin Mekanik Dili, Karagöz Edebiyat, Kasım-Aralık 2008, s. 34-35, ISSN: 13081241

Dergiler

 • Dosya Konusu: Avant-gardizm, Somut ve Soyut Şiirin Neliği, İnternette Edebiyatın Olanakları, Mor Taka, Sayı:4, 2006, ISBN 975-98513-3-4
 • Dosya Konusu: Deneysel Edebiyat, Kitap-lık, Sayı:60, ISSN: 13000586
 • Dosya Konusu: Görsel Şiir, Yasakmeyve, Sayı 28, Eylül-Ekim 2007, ISSN:1303-8397
 • Dosya Konusu: Görsel Şiir Soruşturması, Siyahi Kültür Dergisi, Sayı:8, Güz 2006, ISSN: 1305-1989
 • Dosya Konusu: Görsel Şiir, Şair-Okur İlişkisinde Yeni Bir Olanak mı?, Varlık, Sayı:1200, Ekim 2007, ISSN:1300-1728 (Katılanlar: Veysel Çolak, Metin Cengiz, Abdulkadir Budak, Enis Akın, Hayriye Ünal, Serkan Işın)
 • Dosya Konusu: Şiir ve Teknoloji: Teknoloji Bunun Neresinde, Karagöz Edebiyat, Sayı:5, ISSN:1308-1241
 • Dosya Konusu: Şiir ve Görsellik, Hayal Dergisi, Sayı:21 29)
 • Dosya Konusu: Tekno-Edebiyat, Yasakmeyve, Sayı:10, Ekim 2004, ISSN:1303-8397

Kitaplar

 • Açık Yapıt, Umberto Eco, Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay, Can Yayınları, İstanbul, 2000, ISBN: 978-975-844-6-89
 • Avangard Kuramı, Peter Bürger, Türkçesi: Erdal Özbek, 5. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, ISBN: 978-975-050-1913
 • Compact Risk, Oğuzhan Akay, Altıkırkbeş Yayınları, 1994, İstanbul
 • Cumhuriyet Döneminde Resim Edebiyat İlişkisi, Hatice Bilen Buğra, Ötüken, 2000, ISBN: 975-437-350-7
 • Dada Korkut, Serkan Işın, Ebabil Yayınları, 2009, Ankara, ISBN: 978-9944-446-59-4 30)
 • Dada Manifestoları, Türkçesi: Melis Oflas, 2. Basım, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul,2008, ISBN: 978-975-279-08-45
 • Duyguötesi Toplum, Stjepan G. Mestrovic, Türkçesi: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999, ISBN: 975-539-263-7
 • Enformasyon Bombası, Paul Virilio, Türkçesi: Kaya Şahin, Metis Yayınları, 2003, ISBN: 975-342-413-2
 • Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Prof. Dr. Nuray Yıldız, Türk Tarih Kurumu, 2000, Ankara, ISBN: 975-16-1242-X
 • Gelenekle Deney, Haz. Erhan Altan-Thomas Eder, Pan/Heves Kitaplığı, 2008, İstanbul, ISBN: 9944-396-41-7
 • Görsel Düşünme, Rudolf Arnheim, Metis Kitap, 2007,İstanbul, ISBN: 978-975-342-58-72
 • Görüntülerin Yazgısı, Jacques Ranciere, Versus Kitap Yayınları, 2008, İstanbul, ISBN: 978-994-498-97-94
 • Gutenberg Galaksisi ve Tipografik İnsanın Oluşumu, Marshall McLuhan, 2. Basım, YKY, 2007, İstanbul, ISBN: 978-975-080-23-62
 • Gürültülü Kağıtlar, Serkan Işın, Yasakmeyve Sayı 28 ile ek olarak verildi.
 • Harflerin İlmi, İbn Arabi, Asa Yayınevi, ISBN: 975 814 913X 31)
 • Hız ve Politika, Paul Virilio, Türkçesi: Meltem Cansever, Metis Yayınları, 1998, İstanbul, ISBN: 975-342-209-1
 • İmgenin Pornografisi, Zeynep Sayın, 2. Basım, Metis Yayınları, 2009, İstanbul, ISBN: 978-975-342-38-54
 • İmgelem, Maurizio Ferraris, Türkçesi: Fırat Genç, Dost Kitabevi Yayınları, 2008, Ankara, ISBN: 978-975-298-373-1
 • İmkansızın Politikası - İsyanla Bağlanma Arasında Entelektüel, Jean-Michel Besnier, Türkçesi: Işın Gürbüz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996, ISBN: 975-539-107-X
 • Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Emre Becer, 2. Basım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, ISBN: 978-975-298-33-59
 • Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Malcolm Barnard, Türkçesi: Güliz Korkmaz, Ütopya Yayınevi, İstanbul, ISBN: 978-975-838-25-38
 • Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojikleşmesi, Walter J. Ong, Metis Yayınları, Türkçesi: Sema Postacıoğlu Banon, ISBN: 9753420749 32)
 • Şiirimizde Manifestolar, Necmi Selamet, İlya Yayınları, İzmir, Eylül 2007, ISBN: Yok, belirtilmemiş.33)
 • Şiirimizde Milenyum Kuşağı, Utku Özmakas, Pan/Heves Kitaplığı, 2008,İstanbul, ISBN:9944-396-42-4
 • T.A.Z: Geçici Otonom Bölge, Ontolojik Anarşi, Şiirsel Terörizm, Hakim Bey, Türkçesi: İnan Aru, Altıkırkbeş Yayınları, 2009, İstanbul, ISBN: 978-975-279-09-41
 • Teknik ve Dönüş, Martin Heidegger, Türkçesi: Necati Aça, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998, ISBN: 975-7298-26-3
 • Tipografinin Temelleri, N. Kemal Sarıkavak, Doruk Yayınları, 1997, Ankara, ISBN: 978-975-553-18-16
 • Tüğün, Serkan Işın, Ebabil Yayınları, 2007, Ankara, ISBN: 978-9944-446-25-9
 • Yazı Kitabı, Carl Faulmann, İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, ISBN: 9754582661
 • Yazınsal İletişim, Hans Dieter Zimmermann, Türkçesi: Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi, 2001, Konya, ISBN: 975-8156-30-6
 • The Last Vispo Anthology, Crag Hill & Nico Vassilakis, 2010?, ISBN:? 34)
 • Şiir ve Somut Şiir Ayrımında Şiirin Tanımına Doğru, Mustafa Durak, 1993, ISBN:? 35)
wiki/bibliografya.1365005249.txt.gz · Son değiştirilme: 2013/04/03 20:07 Değiştiren: 46.196.160.151