orhan veli etiketi ile yaftalanmış yazılar

Garip, 1950 Kuşağı ya da İkinci Yeni

Semih Gümüş, bugünkü Radikal Kitap eki'nde eleştiriden söz ediyor. Daha çok roman ve öykü üzerinden bakarken, şiirle ilgili yorumu da daha çok şiirin imkanlarından diğer türlerde yararlanılamadı gibi de okunabilir belki...

"Garip" Önsözü

Şiir, yani söz söyleme san'atı, geçmiş asırlar içinde bir çok değişikliklere uğramış; en sonunda da, bugünkü noktaya gelmiş. Bu noktadaki şiirin doğru dürüst konuşmadan bir hayli farklı olduğunu kabul etmek lâzım. Yani şiir bugünkü haliyle, tabiî ve alelade konuşmaya nazaran bir ayrılık göstermekte, nisbî bir garabet arzetmektedir. Fakat işin hoş tarafı, bu şiirin bir çok hamleler neticesinde kendini kabul ettirmiş, bir an'ane kurmak suretiyle de mezkûr acaipliği ortadan kaldırmış olması.

Ahenk ve Tasvir, Garip Önsözü'nden

/ Önsözü İçinde

orhan veli etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.