fuck fuck fuck

Birincil sekmeler

Dilsel başkaldırının başka bir şekli de "müstehcenliğin" sistematik kullanımıdır. Bunun varsayılan siyasi potansiyelinden söz etmiştim. Bugün bu potansiyel artık etkinliğini yitirdi. Müstehcenliği gayet kolay kaldıran bir düzene seslenen bu dil, radikal olanı, bir yere ait olmayanı daha fazla belirleyemez. Dahası, standartlaştırılmış müstehcen dil, baskıcı desüblimasyondur. Saldırganlığın kolay yoldan (vekaleten de olsa) tatmini, kolayca cinselliğin kendisine karşı bir tavır halini alabilir. Sol radikallerin konuşmalarında jenital ve anal bölgelerin ritüel olarak dile getirilmesi [ fuck (sik) ve shit (bok) kelimelerinin mutlaka kullanılması] cinselliğin aşağılanmasıdır. Bir radikal, "Fuck Nixon" dediğinde bu kelimeyi baskıcı düzenin en üst temsilcisinin alacağı jenital haz ile bağdaştırır. Düşmanın ürettikleri anlamında kullanılan "shit" ise burjuvaların anal erotizmi reddedişini devralır. Cinselliği bu şekilde (tamamen bilinçsizce) aşağılayan radikal, kendisini güçsüzlüğünden ötürü cezalandırmak ister, dili siyasi etkisini yitirmektedir. Bu dilsel başkaldırı (konformizm karşıtı radikallere ait) kimliğin parolası görevini görürken, yalnızca [w:Küçük Burjuva] tabularını dile getirmesi ile siyasi kimliğe zarar verir.