Günter Eich etiketi ile yaftalanmış yazılar

Gerçeklik karşısında yazar

Günter Eich (1956)

"Burada öne sürdüğüm görüşler, gerçekliğin ne olduğunu bilmemizi şart koşar. Bunu bilmediğimi kendi adıma söyleyebilirim. Bizim buraya, Vezeley'e gelmemiz, hatta bu salon, bu yeşil masa örtüsü, kısaca bütün bunlar bence çok tuhaf hatta gerçek de sayılamaz. Görmediğimiz renklerin bulunduğunu, işitmediğimiz seslerin olduğunu biliyoruz. Duyularımız kuşku dolu. Zihnimizin de kuşku yumağı olduğunu unutmamalıyız.

Poem "Latrine" by Günter Eich - written on used toilet paper. A soldier at the latrine trench. poem against glorifying war Eich`s Gedicht "Latrine" auf benutztes Klopapier geschrieben. Gedicht gegen Verherrlichung von Krieg Hölderlin reimt sich auf Urin