dünya etiketi ile yaftalanmış yazılar

Yeni Düzen Üzerine On İki Tez

Régis Debray Fransızcadan çeviren: zeynep cansu başeren

1.

Her kültür, gerçek olarak alma konusunda uzlaşıma vardığı şey üzerinden tanımlanır. Yalnızca bir yüzyıldan beri, her örgütlü grubun harcını oluşturan konsensüse “ideoloji” demekteyiz. Ne enine boyuna düşünülmüş ne de bilinçli olan ideolojinin fikirlerle pek az ilgisi vardır. O bir “dünya görüşü”dür ve her bir dünya görüşü kendi inanç sistemini beraberinde getirir.

Dünya Düz Kardeşim, öyle yuvarlak falan değil!

1956 yılında Samuel Shelton tarafından kurulan "Critics of the Flat Earth Society" bir gezegen olarak dünyanın basık bir küre şeklinde olduğunu değil, düz olduğunu iddia ediyor ve buna da inanıyor. 1956'larda bunları söylerken, bilim adamlarının dogmatik davrandığını, dünyanın asla küre şeklinde olmadığını söylemiş. Kendisine uydu resimleri gösterildiğinde de "bunlar feyk!" diye reddetmiş. 1971 yılında bu büyük ve önemli insan ölünce yerine Charles Johnson geçmiş. 2001 yılına kadar da o devam ettirmiş kulübü.

Saymadan yaşamak nasıl olurdu ki?

Brezilya’da yaşayan bir Amazon kabilesi Pirahãlılar’ın lisanlarında, sayısal kavramları ifade eden kelimeler . Sayı saymanın ve sayılarla ilgili kelimelerin, insanın kavramasında temel olduğunu ileri süren dilbilimcilerin, bu varsayımlarını sarsan “saymayan” kabilede, rakamlar yerine, “az”, “biraz” ve “daha fazla” gibi miktarları anlattıkları hói, hòi, ve baágiso kelimeleri kullanılıyormuş.