estetik etiketi ile yaftalanmış yazılar

DİJİTAL ESTETİK YENİ MEDYA ESTETİĞİ

DİJİTAL ESTETİK / YENİ MEDYANIN ESTETİĞİ üzerine incelemeler

Teknolojik dönüşümlerle beraber, egemen estetik kuramların yeniden tanımlanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bir yandan yeni sanatsal pratikleri inceleme ve eleştiri ilkelerinin ve yöntemlerinin neler olacağı, öte yandan da bütün bu süreç ve pratiklerin bizi nasıl dönüştürüyor olduğu (ve bizim bu süreçlere hangi yeni ilkelerle müdahil olabileceğimiz) tartışmaları son yıllarda akademinin farklı disiplinlerinde ve farklı bağlam ve ilgilerde epey kafa yorulan konulardan biri oldu, oluyor.

Estetik Ölçütler Meselesi

Marc Jimenez Fransızcadan çeviren: zeynep cansu başeren

Günümüzde sanat üzerine geliştirilen düşünce, çabasının bir kısmını “kültürel mantık” ile “estetik mantık”, yani kültürel sistemin yararlarının pasif bir şekilde kabul edilmesi ile yapıtların maruz kaldığı değerlendirme ve yargıların meşrulaştırılması arasındaki gerilimi ortadan kaldırmaya ayırır.

Estetik Ölçütler Meselesi'ne dair..

Hemen elimi açık edeyim, ben zamanımızın "den" yoksun olduğu fikrine hiç de kapılmıyorum, hatta tam tersine Estetik'in kitabî anlamının kitleselleştirilmesi ve kamusallaştırma uğraşlarının (kavram ortaya çıktığından beri) tam anlamı ile ters tepip, hiper bir özelleştirme/bireyselleştirme sürecine girildiğini düşünüyorum. O halde Kenan Çağan'la baştan çatışıyorum. O şunları yazıyor: