haber etiketi ile yaftalanmış yazılar

Post Normal Bilim (PNB)

Finans Politik, Ekonomik Yorumlar Dergisi’nin, Mart-2009 tarihli sayısında, Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Üyeleri’nden Mustafa Demirci “Ekolojik ekonomi sürdürülebilirlik tartışmaları” bağlamında Funtowicz ve Ravetz tarafından 90’lı yıllarda ortaya atılan bir bilimsel tezden yola çıkar.

Kaşe kaşe geldim, sanatı deldim

Zaman'ın göre gazetenin "illüstratörü Necip Şahin'in şimdiye kadar denenmeyen bir tarzla kaşeleri (mühür) kullanarak yaptığı portre çalışmalarından oluşan ''Çizgi Ötesi Resim Sergisi'', Zaman Sanat Galerisi'de açıldı." Sergi ilginç. Haber daha da ilginç. Çünkü Zaman'a göre "şimdiye kadar denenmeyen bir tarz" olan kaşe/mühür/rubber stamp kullanma tekniği, aslında böyle ucuz numaralar için pek kullanılmıyordu.