Walter Benjamin: Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri

Birincil sekmeler

Walter Benjamin

Benjamin’in bu kitabı İletişim Yayınları’ndan okura sunulmuş, bir doktora tezi, oldukça ağır bir dili olan sunumla başlıyor kitap, öyle de devam ediyor. Sunum Bölümü’nde Benjamin’in bu dil yüzünden epey sıkıntı çektiği de anlaşılıyor.

Kitap ilk başından itibaren, bir tez olduğunu hissettirmiyor, daha çok bin dokuz yüz kırklardaki politik duruşdan kaçmaya çabalayan, hınç kültüründen uzaklaşmak için adeta çabalayan tümceler karşımıza çıkıyor, haksız da sayılmaz Benjamin, Faşizm’in pençesi ile boğuşuyor, çıkar yol tam usuna yatmadığından, herhangi bir savaşımda görülmüyor. Yeni Avrupa’yı yaratacak olan düşünceleri var bu kitapta, Benjamin’in, dikkatli bir okur, Benjamin’de AB’nin temellerini bile görebilir. (Transdantal Yöntem)

Biliyorum, [w:Lyotard]’dan çokca alıntıladığım “Postmodernizm’in temelleri Romantizm’le başlar” tümcesi ve Yeni Avrupa öyle oluşur, Benjamin’in bu betiğinde adeta şekilleniyor. Kant’dan alıntılarla dolu dolu ilerleyen bu kitap, dönemin diğer filozoflarından örneklerle de dolu dolu ilerliyor. Dönemin başka filozofları gibi biraz daha uzlaşmacı (!?) bir kişiliği olsaydı Benjamin’in, eminim “Yeni Avrupa” ondan çok daha fazla bilgi edinebilir, Avrupa şimdi çöküntüsünü “hissettiği” kültürel yozlaşmayı geciktirebilirdi.

Kitaptan boyuna tümceler alıntılayıp, yazıma tanıt arayacak değilim, bu betik bence okunmalı. Avrupa fikrinin, nasıl Varoluşculuk’a uzandığının izlerini de birikimli bir okur elde edebilir. Bu kitap, -yinelemekte fayda var- Avrupa düzenbağının dizgelerini sunan dikkatli bir okurun güncesi, bu kitaptan öğreneceğimiz çok şey var, Marksist Sol dışında, bir Avrupa Sol’u var satır aralarında, Sosyal Demokrasi’nin izlekleri var, Muhafazakarlar var, sonuçta, çöken bir Avrupa’nın yeniden yapılanması var.

Mahal: “Romantik eleştiri tamamen olumludur, böylece, eleştiride olumsuz bir merci gören modern eleştiri kavramından radikal bir biçimde ayrılır” age:127

Bina: “Romantizm nedir: Romantik terimi, şovalyelere özgü, Ortaçağ’a ait anlamına gelir” age:158

Etiketler: