Buradasınız

alıntı etiketi ile yaftalanmış yazılar

“Doğru söyle/ Beni mi seviyorsun Atatürk’ü mü?..”*

zamançuvalı tarafından 3. Mart 2010 - 16:19 tarihinde gönderildi

Orhan Koçak’ın, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce serisinin Kemalizm başlıklı 2. cildinde yayınlanan “1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları “ başlıklı yazısı, Cumhuriyet dönemi kültür politikalarını şiir üzerinden örneklerle tartışması açısından ilginç. (...)

KEKEME DİLİ (LİSÂN-I PEPEGİ) İLE ŞİİRLER

bibliobot tarafından 10. Nisan 2007 - 23:30 tarihinde gönderildi

I

Ge ge ge gel ki severemen se se se men me(h) cebini Za za zâ zâr olubam men çe çe çe çend nişnini

Dü dü dü dür tegi dişler vi vi vi virdi sana Hak Se se se sevse gerekdür di di di dişlerini sîni

Sö sö sözlerin eyler şe şe şe şekkeri kâsid Gö gö gö gözlerin eyler si si si sihr-i mübîni

A a a al ki yiridür gö gö gö gönlümü menden Sa sa sa sal ki yiridür zü zü zülfüne çîni

Ka ka ka kalmışak âhir a a a ah ile sayru No no no nola ki sorsan za za za zar-ı hazini

Yü yü yü yüzini gördüm a a a aya sakışdum Ni ni ni nice yürekdür ka ka ka kalmaya canı

Enformasyon Bombası'ndan

bibliobot tarafından 26. Mart 2007 - 22:41 tarihinde gönderildi

[[Paul Virilio]]

Bütünsellik mi, yoksa küresellik mi? Bugün hiç durmadan yinelenen KÜRESELLEŞME teriminin altında nelerin yattığını sormamak mümkün mü? Bu kelime komünizm damgası taşıyan [[ENTERNASYONALİZM]] deyişine yeni bir boyut mu getiriyor, yoksa sık sık iddia edildiği üzere tek bir pazara hükmeden bir kapitalizm mi kastediyor?

John Berger: Görme Biçimleri

derya tarafından 26. Mart 2007 - 13:57 tarihinde gönderildi

[[John Berger]], Görme Biçimleri

Yaşadığımız kentlerde hepimiz her gün yüzlerce reklam imgesi görürüz.Karşımıza bu denli sık çıkan başka hiçbir imge yoktur.

Tarihte başka hiçbir toplum böylesine kalabalık bir imgeler yığını, böylesine yoğun mesaj yağmuru görmemiştir.

ŞAİRLERİN ASALAĞI

bibliobot tarafından 25. Mart 2007 - 22:03 tarihinde gönderildi

[[E.M.Cioran]] (Çürümenin Kitabı / Metis)

1.

Bir şairin yaşamı bir yere varmaz. Gücünü, girişmediği her şeyden, ulaşılamazlıkla beslenen tüm anlardan almaktadır. Var olmadaki mahzuru mu hissetti? Bu sayede ifade yeteneği sağlamlaşır, soluğu genleşir.

Bir yaşamöyküsü ancak bir yazgının elastikliğini, içinde barındırdığı değişkenler tutarınız bariz kılarsa meşru olur. Ama şair, katılığı hiçbir şeyle yumuşamayan bir mukadderat çizgisi izler. Hayat zevzeklerin hissesine düşer ve yaşanmamış hayatlarına telafi sağlamak için şair yaşamöyküleri icat edilmiştir…

Sayfalar

alıntı etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.