çeviri etiketi ile yaftalanmış yazılar

TEKNİĞİN OLANAKLARIYLA YENİDEN ÜRETİLEBİLDİĞİ ÇAĞDA SANAT YAPITI

Güzel sanatlarımızın kuruluşu ile çeşitli tiplerinin saptanışı, bizimkisinden çok değişik bir zamana ve nesnelerle koşullar üzerindeki güçleri bizimkisiyle karşılaştırıldığında neredeyse yok denecek kadar az olan insanlara kadar geriye uzanır.

Kültür Endüstrisi: Aydınlanma - Kitle Aldatmacası

[[Theodor Adorno]], [[Max Horkheimer]] (1944) Kaynak: “Aydınlanmanın Diyalektiği”nden Alıntı Çeviri: Hande ASI

“Tarafsızca kurulan din desteğinin kaybı, kapitalizm öncesinden geri kalan son artıkların da erimesi, teknolojik ve sosyal farklılaşma/özelleşmeyle birlikte kültürel bir karmaşaya yol açtı” savındaki sosyolojik teori gün be gün çürütülmektedir. Çünkü kültür artık her şeyi “aynılıkla” damgalamaktadır.

Estetik Ölçütler Meselesi

Marc Jimenez Fransızcadan çeviren: zeynep cansu başeren

Günümüzde sanat üzerine geliştirilen düşünce, çabasının bir kısmını “kültürel mantık” ile “estetik mantık”, yani kültürel sistemin yararlarının pasif bir şekilde kabul edilmesi ile yapıtların maruz kaldığı değerlendirme ve yargıların meşrulaştırılması arasındaki gerilimi ortadan kaldırmaya ayırır.

Döngü Olarak Metin/ Dijital Şiir Üzerine

Janez Strehovec*

ÖZET

Manzara Tasarımı

Kent merkezinden uzaklaşan binalar, toplu konutlar hakkında ilgi çekici bir yazı, umarım sizlerin de ilgisini çeker. Geniş bahçeli evlerden, çok katlı bina oluşumu hakkında. Şiir ile yaşanan yerlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünerek,

MANZARA TASARIMI NEWSWEEK 02.03.2009

Holografik Şiir ve Algısal Dizim

Holografik şiir projesi, [[holograf]]ik süreç aracılığıyla oluşturulmuş soyut ve metinsel yığınların beklenmedik olasılıklarının kullanıldığı yeni bir şiirsel dil yaratmaktadır. Günümüzün şiirsel anlatımının ana sorunu (harflerden tutun cümlelere kadar) yapısal birimlerden kaynaklanan bir sorun değil, artık tek bir çizgi üzerinde düzenlenmeyen (“işaretlerin boyutsuz akışı” – Max Bense) ya da düz bir yüzey üzerinde yapılandırılmayan (“bir metinsel yüzey” - Bense) bir sözdizimi sorunudur.

makine şiiri hakkında. şairlerin yıkımı için manifesto.

Yasakmeyve 28, Görsel Şiir Dosyası

çeviren: suzan sarı

çağdaş bir yazar “kim mutlu olma imkanı olduğu yerde sanat hakkında düşünür ki?” diye sorar. ve eğer günümüzün uyku ilacı sanatsa, mutsuzluğumuzla doğrudan yüzleşmek ve onu alt etmek için bu yanlış kaçış yolunu yıkmak daha iyi olmaz mı?

1. yıkımın gösteriye dönüştürülmesi (görevi dili tahrip etmek olan) şaire başka seçenek bırakmıyor. bugün şair, büyük gösteri iktidarlarının gölgesi altında, bir duvar kaşısında titreyen bir faredir.

2.

Carteleria Poetica

Eliminem la lectura en veu alta eliminem la lectura ... Poesia T/47 (p. 19) > Guillem Viladot Yazan:Laura López Fernández () University of Canterbury New Zealand

Kitasono Katue Şiiri üzerine bir söyleşi

[[Kitasono Katue]], 1920lerden başlayarak, ölümüne kadar, önce Japonya'da, daha sonra dünyada öncü bir sanatçı oldu. [[Fütürizm]], [[Sürrealizm]] ve [[Dadaizm]]'den etkilenen Katue'ye Avrupalı Sürrealistler fazla ilgi göstermese de, [[Ezra Pound]]'dan başlayarak, şiire getirdiği yenilikler farkedildi, görüşlerinden Batı Dünyası da yararlanmaya başladı. Ancak, Batılılar, Katue'yu 20. yüzyılın önemli şairleri arasında kabul etmediler.

Avusturya

[[Mary Ellen Solt]]

Sayfalar

çeviri etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.