dil etiketi ile yaftalanmış yazılar

Elma burunda yetişir.

Bilişsel [w:nörobilim] üzerine çalışan Ellen Bialystok uzun süredir çiftdillilik konusunda çalışan bir araştırmacı ve araştırmalarındaki asıl soruyu ikinci bir dilin düşünceyi nasıl etkilediği oluşturuyor. Bu araştırma kapsamında çocuklara bir cümle verilmiş:

Kurgusal ve fantastik diller

[[Avatar]] filmiyle ilgili tanıtımlar her yerde yer alırken - fark etmemek imkansız artık filmi - NY Times'da da filmdeki Na'vi dili üzerinden kurgusal ve fantastik dillere değinilmiş.

Marc Okrand'ın oluşturduğu [[Uzay Yolu]]'nda yer bulan [[Klingon]] dilinin zengin ve içsel olarak tutarlı bir de sözlüğe sahip olduğu, bu sözlüğün de 300.000 sattığı belirtiliyor. Bu dilde Türkçe'den farklı olarak "nesne fiil özne" yapısı mevcut.

2009 için yılın sözcüğü

Küresel Dil İzleme('u böyle evirdim) isimli dünya genelinde, daha çok İngilizce özelinde, eğilimleri takip eden, analiz eden ve arşivleyen site, basılı ve dijital medyada bu yıl en popüler sözcüğün "twitter" olduğunu bildirmiş.

"Dilini kullanarak görebilirsin"

Körlerin dillerini kullanabilerek 'görebileceği' bir cihaz geliştirildi.

Dil döndürme

Görsel şiir tartışmaları için önnot

Biraz acele ederek buna “dili dolandırma” diyebiliriz. Anadolu’da “dolandırmadan söyle” diye bir ifade vardır. Dolandırarak söyleme ya meselenin özünü bilmemekten ya da özü gizlemek istemekten kaynaklanır, dolayısıyla bol malumatlı bir söylemedir.

BEN BEN DERİM VE SEVERİM BEN BEN DEMEYİ BİLENLERİ

KÖRLER VE FİL

Yaptığımız şeylere görsel şiir adını verdiğimizden beri –ki bu ad en azından birçok kültürde ve dilde üzerinde uzlaşılabilmiş yegâne ve güncel özelliği bu sanatın- şiir kamusu tarafından birbirlerinden büyük bir marifetle ayrılmış, Türkçe içinde nedense iki düşman kavrama dönüştürülmüş “resim” (biçim) ve “şiir”in (öz) böyle bir çırpıda bir arada kullanılmasının pek kolay olmadığını gördük.

Prefabrik edebiyat

"Soykütüğü"nde “Belli bir canlı türünün onsuz yapamayacağı şeydir.” der [[Nietzsche]] hakikat için, ve ekler: “Hakikat diye bir şey yoktur, o halde her şeye izin var.” Bu sıkı [sıkıştırılmış] alanda [darboğaz] konuşmaya cesareti olan kim var? “Belli canlı türü”, dahası bu kukla tanrılar bırakın keşfedilen bir hakikatten söz etmeyi [varsa bir hakikat, saklambaç oynamaz; zuhur eder] hakikatin sahipleriymiş, ellerinde tuttukları bir hakikat varmış gibi konuşurlar. Bunu hemen yanlışlamaya sıvananlar olacaktır.

dil etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.