Elma burunda yetişir.

Birincil sekmeler

Bilişsel [w:nörobilim] üzerine çalışan Ellen Bialystok uzun süredir çiftdillilik konusunda çalışan bir araştırmacı ve araştırmalarındaki asıl soruyu ikinci bir dilin düşünceyi nasıl etkilediği oluşturuyor. Bu araştırma kapsamında çocuklara bir cümle verilmiş:

"Elma burunda yetişir.” ve bu cümlenin gramer açısından doğru olup olmadığı sorulmuş. Tek dil konuşabilen çocukların çoğu cevap verememiş, verdikleri cevaplar da genellikle "aptalca bir cümle" filan olmuş. Çiftdilli çocuklarsa kendi sözcükleriyle "aptalca ama gramer açısından doğru" şeklinde cevap vermişler.

Bialystok bu durumu beyindeki yönetsel kontrol sistemindeki konuyla ilgili olanın üzerine odaklanma ve dikkat dağıtan noktaları ihmal etmeye yarayan mekanizmayı çiftdillilerin daha sık kullanmasıyla açıklıyor. Çiftdillilikle ilgili bir diğer çalışmaysa yaşlılarla yapılmış ve çiftdillilerin ileriki yaşlarda bilişsel fonksiyonlarda daha iyi olduğunu saptanmış. Daha sonraki çalışmalarda 400 [w:Alzheimer] hastası üzerinde araştırma sürdürülmüş, araştırmada çiftdillilerde Alzheimer belirtilerinin tekdillilere göre beş altı yıl daha geç göründüğü ortaya çıkmış.

Bialystok'a çiftdillik konusunda sorulan sorulardan bir tanesi de okullarda öğretilen yabancı dil derslerinin çiftdillilikle ilgili bu avantajları bize kazandırıp kazandıramayacağı ile ilgili. Maalesef Bialystok'un buna cevabı olumsuz. Bu avantajlara sahip olabilmek için iki dili de sürekli kullanabilmek lazım.