Teoriya etiketi ile yaftalanmış yazılar

Şiir şemaları ve görsel şiirin uyumsuzluğu

Şiir , dilin ses düzlemini düzenleyerek onu üzerinde düşünülecek bir biçime sokar. Seslerin ritmik yinelenmesi sıra dışı sözel bileşimler, dilsel yapıların kendilerine dikkat çekmek için düzenlenmiş bir dille uğraşmakta olduğumuzu netleştirir. Bir şey şiir olarak tanımlanmamışsa okuyucuların çoğu zaman dilsel yapılanmanın farkında olmadığı doğrudur. Bir metin şiir adı altında çerçevelendiğinde, genellikle gözardı ettiğimiz ses yapılanmasına ya da diğer türden dilsel düzenlemelere dikkat etmeye başlarız.

Yazın’ın Dalga-Parçacık İkiliğiyle Analojisi

Yazın’ın Dalga-Parçacık İkiliğiyle Analojisi Tim Gaze çeviren; suzan sarı

Yazınsal sanatlarda "atomaltı"nın keşfi

, 2006 (igili siteler; , ) çeviren; suzan sarı

Her yazı parçası sözel olduğu kadar görsel bir boyuta da sahiptir.

görsel şiir tavşandır

Anlam yoktur, anlamlandırma vardır. Organizma hisseder, düşünür ve sonrasında anlamlandırır. Susuzluk bir histir, bedenimizin suya ihtiyacı olduğunu düşünürüz ve bu susuzluğu gidermek için su içmeye karar veririz. Anlamlandırma duygu ve düşünceden sonra gelen eylemdir.

Görsel Şiirin Çoklu Mektubu

Hegel-Freud-Heidegger-Derrida

- Görsel şiir sanattır, sanat olan dolaysız algı düzeyinde insanı çarpandır. Sanat olan önce düşünülmez, sanat olan önce göstergeler savaşında varolmaz, sanat dolaysız beğenide varolur ilkin, bütünde, parçalardan daha çok olan o gestalt'te "güzelliğin" sınırsız nesnellik ve öznelliğinde varolur. Görsel şiir, şiir değildir; görsel şiir, şiir'den daha çok resimdir. Şiirin kendisi değil ama resimden daha çoğu: Resim-şiirimsi.

Übü'nün Morfofonetik Evreni

Linda Klieger Stillman, 1977 French Review, Vol.50, No:4

Zeynep Cansu Başeren'in katkılarıyla çeviren, suzan sarı

FINDING BEAUTY IN THE DISSONANCE*

Suzan Sarı

Yazınsal İletişim, Yorum ve Görsel Şiir

Suzan Sarı

DEFORMASYONU HAKLI KILAN

[w:HÜSEYİN CÖNTÜRK]

Bundan önceki yazılarımızda şiirde deformasyonun gerekliliği üzerinde durmuştuk. Şimdi de aynı konuyu bir başka açıdan incelemek istiyoruz: deformasyonu haklı kılan bazı sebepler haberleşme nazariyesi ([w:theory of communication]) uygulayarak tanıtmaya çalışacağız.

Sayfalar

Teoriya etiketi ile yaftalanmış yazılar beslemesine abone olun.