İstanbul telefonlara çıkmıyor

Birincil sekmeler

[[Osman Özbahçe]], Gerçek Hayat dergisinde yazmış, [[Mustafa Celep]] dünyabizim'e haber yapmış: ... ... Düşünce dergisi yok

80’lerden sonra [[düşünce dergileri]]nin yerini edebiyat dergilerinin aldığı görüşünde Özbahçe. ‘Bugün, özellikle İslamcıların, bir tane bile düşünce dergisi yok.’ Düşünce dergilerinin yokluğunun sebebini de siyasetten uzak durma kompleksi olarak belirliyor yazar. Yine de tartışmaya açık bir görüş. ... Dergilere özgü fark ortadan kalktı

Dergilerin rutinleşmesi, her derginin kendine özgü farklılığını ortadan kaldırdı. Yazara göre edebiyat dergilerinin rutinleşmesine sebep, çok partili hayat ve paranın bu geçişten sonra belirleyici olması. ... İstanbul telefonlara çıkmıyor

Özbahçe, rutini kıran bütün hareketlerin 10 yıldır Ankara’dan geldiği görüşünde.

‘Rutini kıran bütün hareketler 10 yıldır Ankara’dan geliyor. 2000’den bu tarafa Ankara İstanbul’un önüne geçti. [[Kökler]], [[Karagöz]], [[Ücra]], [[Heves]], [[Aşkar]], [[Karayazı]], [[Kertenkele ]]türünden dergileri karşılayabilecek bir cevabı yok İstanbul’un.’

Yazarın, İstanbul’un entelektüel kalite bakımından karşılayamadığı dergiler arasında Kertenkele edebiyat ve düşünce dergisini de anmış olması, Kertenkele’nin birikimli ve güçlü bir dergi olduğunu kanıtlar nitelikte. Bunu artı parantez olarak ifade etmiş olalım.

... Merkez kayboldu

Özbahçe söz konusu yazısında merkez-taşra tartışmasına dair ilginç fikirler öne sürüyor. Nitelikli dergicilik ve merkez-taşra tartışmasında temel bir ölçütü var yazarın: Entelektüel kalite.

‘Son zamanlarda merkezle taşranın ayrımının ortadan kalktığını ileri süren yazılar çoğaldı. Ben merkezin kaybolduğu kanaatindeyim. Bugüne kadar merkezi tutanlar bu vasıflarını kaybettikçe, bunların yerini alması beklenenlerin de merkezi dolduracak vasfı taşımadıklarının açığa çıkmasıyla, merkez ciddi bir boşluk yaşamaya başladı.’

... Şiir ve eleştiri şart!

Bizim de gördüğümüz kadarıyla, dergi çıkaranların, şiir eleştiri söz konusu olduğunda yeterli entelektüel kapasiteye sahip olmadığını söyleyebiliriz. Hangi kesimden olursa olsun çıkan dergilerin oluşturdukları dosyalar benzer konuları ihtiva ediyor. Ve ciddi bir eleştirel birikimden yoksunlar. Şiir eleştirisini nazarı itibara almıyorlar. Şiir üzerine düşünmüyorlar. Şiirin temel sorunları gibi bir dertten yoksunlar. Siyasetten oldukça uzaklar. Yazılan yazıların birçoğu Türkiye gibi bir ülkede yaşıyor olmaktan bihaber yazılar. Türkiye’nin meseleleri endişe konusu edilmiyor.