kitap tanıtımı etiketi ile yaftalanmış yazılar

İpler, İğ’ler ve İğretiler: Bahisleri Yükseltmek üzerine bir şeyler

“Siz oyun mu sandınız bütün bunları, öyle olsun, oynayalım, ama bahisler yükselecek.”

Orhan Koçak’ın Bahisleri Yükseltmek kitabı, “şair burada aslında ne demek istiyor” ya da “aslında ne gibi niyetler şairin yazdıklarının arkasında geziniyor” gibi bir retorikle olanı biteni kendi baktığı noktadan yeniden kursa da çok temel bir soruya, bir şairin kendi mikro tarihi üzerinden değinmeye kalkışmış olması açısından önemli.

Sanat A.Ş.

"Sanatın kullanımı konusunda, onun fiyatı, belirleyici unsurların başında geliyor. Yazar bu konuyu işlediği bölümde, uzun vadede genellikle çok iyi bir yatırım alanı olarak görmediği sanatın, hisse senedinden daha düşük bir gelir sağlamasına karşın, refah dönemlerinde bu durumun tersine işlediği kanısındadır. Ama gelişmelere bakılırsa daralma dönemlerinde durum bunun aksi yönünde işlemektedir. Ekonomik dalgalanmalar, yalnız satış hacimini değil, satışların niteliğini de etkiler.

Dada Korkut Ne Söylüyor?

"Dada Korkut"la ilgili hemen hemen kitabın çıkışından bir süre sonra bir yazı yazmıştım ve Radikal Kitap ekine göndermiştim. Biliyorsunuz bizde iki kemik kitap eki vardır. İkisinin kapısından da kolay girilmez. Beklemek gerekir vs. vs. Bugünkü Radikal Kitap ekinde bu yazı yayımlandı ancak kısaltılarak. Ve bu kısaltmayı yapan ben değilim. Bir yayım organının kendi kuralları, editöryal ilkeleri vardır filan.. Sonuçta olay döner dolanır ve "ya bu deveyi..." hikâyesine gelir. Ancak yazı da bu değil.

Görsel Kültür de ne ola?

"Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür" kitabının en azından birinci bölümünü okurken aklıma gelen soruları bir kenara not ettim. Bazı sorular, çoğu kez sorulan sorulardan doğdu, bazı sorular da Malcolm Barnard'ın "görsel kültür nedir?" sorusunu yanıtlamak için geçtiği evrelerden apartıldı. Bizim için görsel olan, görsel kültür, görünen olan, görünür kılınan, görünebilir hale getirilebilen ile bunların tam tersi olan nedir? Nerede başlar, nasıl gelişmiştir? Biz gerçekten neye bakar ve neyi görürüz?