Sanat A.Ş.

Birincil sekmeler

"Sanatın kullanımı konusunda, onun fiyatı, belirleyici unsurların başında geliyor. Yazar bu konuyu işlediği bölümde, uzun vadede genellikle çok iyi bir yatırım alanı olarak görmediği sanatın, hisse senedinden daha düşük bir gelir sağlamasına karşın, refah dönemlerinde bu durumun tersine işlediği kanısındadır. Ama gelişmelere bakılırsa daralma dönemlerinde durum bunun aksi yönünde işlemektedir. Ekonomik dalgalanmalar, yalnız satış hacimini değil, satışların niteliğini de etkiler. Bir kural olarak altının çizilmesi gereken bu yargıya kriz dönemlerinde post-kavramsal sanatın ön plana çıktığına ilişkin yargıyı da eklemek gerekiyor. Sanatçıların yoksulluğunun sanatın statüsünü yükselttiğine ilişkin görüş de yeterince ilginç olsa gerektir.

...

Sanatın bugünkü kuralları nelerdir? Sınırsız çeşitlilik, "mutlak birörneklik"in başka bir biçimidir. Bilindiğinin aksine her şeye "izin" yoktur. Gene bilinenin aksine sanat giderek daha kolay anlaşılabilen bir olgu haline gelmektedir."

Bu alıntılar bugünkü Cumhuriyet Kitap Eki'nde Kaya Özsezgin'in, Julian Stallabras'ın İletişim Yayınlarından çıkan kitabıyla ilgili tanıtım yazısından. Kitap çağdaş sanat ve bienallerle ilgiliymiş. Aslında bu tanıtım yazısının tamamına bakıldığında poetikharsta zaman zaman tartıştığımız, tartışmaya çalıştığımız, mimlediğimiz vs. birsürü şeyle de ilgili görünüyor. Sanatın kullanımı, özerkliği, kuralları, piyasa, merkez, periferi.. Bourdieu'dan Duchamp'a "Bir Şirketi büyük yapan sanattır" diyen Philip Morris'e kadar çeşitli bir çevreyi de kapsıyor anladığım kadarıyla...

magiciens de la terre

Bu arada yazının içinde bir de sergiden söz ediliyor. 1980'li yılların sonuna doğru (baktım 1989'muş) Londra ve Paris'te düzenlenen ve ilk kez sanattaki kurumsal tekelin bozulma sürecini başlatan "Yeryüzü Büyücüleri" sergisi. Bu ayrıca ilgimi çekti. Biraz baktım. Serginin orijinal adı MAGICIENS DE LA TERRE imiş. biraz bilgi alınabilir hatta sergiye katılan sanatçıların bazılarının eserlerine de bakılabiliyor. Henüz uzun uzun bakamadıysam da aynı iz üzerinden "Çelişki -Paylaşma-Uzlaşma-Suç ortaklığı ve Yeniden Başla" başlıklı bir yazı (anladığım kadarıyla kaynak bu: Roger Bartra, The Cage of Melancholy (Melankolinin Kafesi) Rutgers Üniversitesi Basımevi, 1992)okunabilir. Ki yine son günlerde dolaylı olarak konuşmaya çalıştığımız taşra, merkez, periferi, küreselleşme gibi konuları da içeren ve bu "yeryüzü büyücüleri" sergisinden de söz eden bir başka yazı mevcut...

Hepsi birden ilginç olabilir...