Manifesto/Jessica Smith

Birincil sekmeler

Çeviren: Ege Berensel

1. Şiir topolojik (ilengesel) bir uzamdır.
1.1. Şiir topolojik bir uzamda mevkilenmiştir.
1.1.1. Bir sayfanın “boş” uzamı “boş” değildir.
1.1.1.1. Geçiçi olan şey, devingen olandır. Kelimeler bir yerde yurtlanabilirler, başka bir yere de kayabilirler.
1.1.1.2. Kelimeler geçirgen ve kararsızdırlar. Kusurları faş olabilir ya da sayfanın ortasında parçalanabilirler.
1.1.1.3. Kelimeler gevşektirler. Sayfanın birbirinden farklı yerlerinin birbirinden farklı özgül ağırlıkları ve yerçekimi kuvvetleri vardır.
1.1.2. Kelimeler coğrafi faaliyet sonucunda tanınmaz hale gelebilir.
1.1.2.1. Anlam ikincil bir fikirdir.
1.1.2.1.1. Anlam sayfa boyunca yapılan bir arkeolojik kazı boyunca toparlanmalıdır.
1.1.2.1.2. Anlam sayfadaki birçok olası haritadan biridir.
1.1.2.1.3. Anlam sayfanın düzeyindeki mümkünlerden yalnızca biridir.
1.1.2.1.3.1. Sayfanın topolojisi (ilengesi) anlamı belirler.
1.1.2.1.3.2. Sözcüklerin coğrafi konumları anlamı belirler.
1.1.2.1.3.3. Tarih anlamı belirler.
1.1.2.1.3.4. Okuyucunun kişisel macerası anlamı belirler.
1.1.2.2. Ses ikincil bir fikirdir.
1.1.2.2.1. Sayfa okumanın sebebi hikmeti değildir.
1.1.2.2.1.1. Şiir yüksek sesle okunmaya ihtiyaç duymamalıdır.
1.1.2.2.1.2. Sayfanın “boş” uzamı “kayıtsız” değildir.
1.1.2.2.1.2.1. Sayfadaki boş uzamlar birbirlerine eş değildir. Diğer boş uzamlardan daha büyük olan bazı uzamlar sanki eşitmiş gibi görünebilirler.
1.1.2.2.1.2.2. “Boş” uzamlar köprü gibidirler. Müzikal bir ölçü gibi değil kurt yeniği gibidirler.

1.2. Şiir topolojik (ilengesel) şekillerin ya da özelliklerin bir kümesidir.
1.2.1. Kelimeler parçalanmaya, yok olmaya ve her türlü doğal olaya tabiidirler.
1.2.2. Sayfadaki kelimeler mutlak bir coğrafi andaki sayfanın temsilidirler.
1.2.2.1. An tarihi ifade eder.
1.2.2.2. An geleceği icap eder.
1.2.2.3. Okuyucu yalnızca yakalanmış bir anı görür.
1.2.3. Sayfanın “yüzey”i yalnızca “yüzey” değildir.
1.2.3.1. Orda “okurdan sayfaya”, “yazardan sayfaya” ve “yazardan okura” olan bütün düşey ilişkiler kökünden sökülüp atılır.
1.2.3.2. Bir göçebenin, iz sürücünün sayfa boyunca yaptığı yatay sürüklenmeler anlamı araştırmanın tek yoludur.
1.2.3.2.1. Tek başına anlam başka başka gezginler tarafından farklılaştırılacaktır.
1.2.3.2.2. Tek başına anlam bellekte yapılır. Bağlantılar ertelenir, sesler ertelenir, anlam ertelenir. Anlam bir araya getirilir.
1.2.3.2.3. Tek başına anlam uzamda fiziksel olarak bir yandan öbür yana geçişin etkisinin bir terkibidir.
1.2.3.2.3.1. Her şiir mikrokozmozdur.

2. Sayfa jeolojik zaman dilimidir. Geçmiş ve geleceğe sahiptir. Fizikseldir.
2.1. Başka türlü de olabilir.
3. Şiir ve sayfa aynı anda topolojik (ilengesel) olurlar. Okuyucu onların uzamında bir yandan öbür yana geçebilir, bu kaymayı, topoloji (ilenge) oluşu algılayabilir.

Çeviren: Ege Berensel

Etiketler: