tasnife itiraz

Birincil sekmeler

Ayraç Dergisi'nde Ali Akyurt H. Arslanbenzer'in hazırladığı "Türk Şiiri 2008-2009"la ilgili bir yazı yazmış. Yazının büyük bölümü genel bir giriş ve eski yıllıklara değinirken sadede doğru bu kitaptaki tasniflendirmeyle ilgili şunları yazmış:

"Tasnif konusunda bir itiraz yapılacaksa bunun, bu türden tematik sınıflandırmalara karşı yapılması muhtemelen daha az anlamlı olacaktır. Enis Akın zaten kendi şiirini kekeme şiir diye isimlendiriyordu, hatta bunun savunmasını da yaptı; Türk şiirinde geriye dönük izlerini de bir kitap boyutunda yazdı. Başlangıçta Ağır Ol Bay Düzyazı ve Edebiyat ve Eleştiri'de Ömer Şişman'la zaten beraberlerdi ve Şişman'ın şiirleri de Akın'ın açtığı yolda, tabir caizse boynuzun kulağı geçmesi kabilinden şeylerdi. Heves çevresinde de bu paralelde yazanlar olunca Arslanbenzer bunlara Yeni Biçimci Şiir deyiverdi. Süleyman Çobanoğlu'nun hece ile yazdığı zaten bilinmeyen bir şey değildi. Yeni bir şiir ve aynı zamanda heceyle yazıyordu, buna da Yeni Hece demek çok büyütülecek bir şey olmasa gerek. Dikkat buyurunuz, amacımız yapılan isimlendirme ve tasnif ameliyesini küçümsemek, önemsiz bir şey göstermek değil. Fakat büsbütün değişik, tuhaf, hiç rastlanmayan bir şey olmadığını hatırlatmak.

Tabii Arslanbenzer'in tasnif faaliyeti bu kadar basit değil. Yeni Hece, Neo-epik, Yeni Biçimci Şiir ve bölümlere yansımasa da gerek giriş yazısında gerekse tek tek şairler ve şiirleri hakkındaki yorum yazılarında rastlanan Salt Biçimcilik, Enis Akın-Ömer Şişman tarzı, Ah Muhsin Ünlü-Murat Menteş tarzı gibi ifadeler de dikey gruplamalar getiriyor şiire. Bunların hem ortak özelliklerini belirtiyor, hem de birbirinden farklı yanlarına dikkat kesiliyor. Sınırları çizilen yollar kendi içlerinde de çeşitli açılardan daha ayrıntılı alt gruplara ayrılıyor. (mağdur epiği [Hakan Şarkdemir, Osman Özbahçe], yargıç epiği [Ahmethan Yılmaz, Eren Safi], taraf epiği [Hakan Arslanbenzer, Hakan Kalkan, Fazıl Baş] ya da süslemeci-güzel epik [İsmail Kılıçarslan, Mustafa Akar, Hakan Şarkdemir, Mustafa Celep] salt muhalif-siyasi epik gibi)"